Nowe połączenie intermodalne z Włoch do głównych ośrodków przemysłowych Polski i Czech

Nowe połączenie intermodalne z Włoch do głównych ośrodków przemysłowych Polski i Czech

29 września 2022 | Źródło: Arcese
PODZIEL SIĘ

Połączenie intermodalne łączące środkowe i południowe Włochy z regionem Śląska w Polsce i północno-wschodnimi Czechami działa dzięki nowemu pociągowi firmowemu Arcese, obsługującemu wiele towarów i wielu klientów. Usługa kolejowa łączy terminale Manopello - Interporto D'Abruzzo w f południowych Włoszech i Ostrava-Mošnov, zarządzane przez Innofreight, i jest obsługiwana przez partnerów Captrain Italia we współpracy z Sangritana, Budamar Logisitcs, a.s, i ČD Cargo.

 

Fot. Arcese

 

Obecnie są 2 wyjazdy tygodniowo z czasem tranzytu 4-5 dni door-to-door wyłącznie z naczepami mega XLS. Plan zakłada zwiększenie do 3 tygodniowo wyjazdów w obie strony od października 2022 roku.

Otwarcie nowej trasy odpowiada strategii Grupy Arcese, która zakłada rozwój usług intermodalnych (droga - kolej) wzdłuż nowych osi/korytarzy. Rzeczywiście, coraz więcej klientów wybiera usługi łączone jako niezawodne i zrównoważone środowiskowo rozwiązanie transportowe ze względu na zmniejszenie emisji CO2 nawet o 40%. Wystarczy powiedzieć, że na każdej trasie pokonywanej przez jeden pociąg wzdłuż tej osi zostanie zaoszczędzone nie mniej niż 190 ton CO2 w porównaniu z równoważnym transportem drogowym, co daje korzyść w postaci ponad 54 000 ton CO2 zaoszczędzonych do końca roku.

"Transport kombinowany to rosnący rynek, na którego rozwój duży wpływ ma nie tylko popyt, ale także możliwości załadunkowe, połączenia i jakość oferowanych usług" - powiedział Guido Pietro Bertolone CEO Arcese, który kontynuował - "Perspektywa na najbliższe lata to dynamiczny wzrost transportu intermodalnego, który w ramach europejskiego Zielonego Ładu znacząco przyczyni się do dekarbonizacji globalnych łańcuchów dostaw. Opracowując bardziej zrównoważone rozwiązania transportowe i zwiększając udział usług intermodalnych dla naszych klientów, możemy wspierać długoterminową strategię UE, a tym samym zmianę modalną".

 

Fot. Arcese

 

"Sercem strategii intermodalnej Arcese jest wzmocnienie sieci na osi północ-południe oraz rozbudowa sieci na osiach o dużym potencjale wzrostu, takich jak południowo-wschodnia, południowo-zachodnia i północno-wschodnia Europa" - mówi Emanuele Arcese Road Freight FTL Director. "Nie tylko to: ten rozwój dla Arcese oznacza inwestycje w pociągi firmowe zdolne zagwarantować zdolność załadunkową i konkurencyjność dla klientów, w zacieśnienie współpracy z kluczowymi partnerami na poziomie europejskim, a także w standaryzację floty naczep".

Dziś multimodalna, zintegrowana i międzynarodowa sieć firmy Arcese obejmuje połączenia w całej Europie: od Hiszpanii do Rumunii, od Turcji do Skandynawii, z ponad 80 przejazdami dziennie. Transport intermodalny i kolejowy jest filarem strategii biznesowej Grupy, odpowiadającej zasadom zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa, które zawsze kierowały wyborami firmy na poziomie globalnym.

W ubiegłym roku Grupa Arcese obsłużyła ponad 250 000 przejazdów, z czego 40% przypadło na łączony ruch drogowo-kolejowy i krótkodystansowy, odnotowując wzrost o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim i potwierdzając wolumeny zgodne z ruchem sprzed pandemii w 2019 roku.