GEO Instruments Polska partnerem Budimeksu w trudnym projekcie budowy obwodnicy Oświęcimia

GEO Instruments Polska partnerem Budimeksu w trudnym projekcie budowy obwodnicy Oświęcimia

28 października 2022 | Źródło: Budimex / GEO Instruments
PODZIEL SIĘ

Blisko 467,7 mln zł kosztować będzie obwodnica Oświęcimia, stanowiąca odcinek trasy S1 Mysłowice Kosztowy - Bielsko-Biała. Trasę zaprojektuje i zbuduje w ciągu blisko 4 lat Budimex. Umowa na budowę obwodnicy Oświęcimia została podpisana przez GDDKiA z firmą Budimex 10 lipca 2020 roku. Jednym z podwykonawców Budimexu została firma GEO Instruments Polska, która będzie odpowiedzialna za monitoring geodyzyjny, co jest szczegolnie istotne z uwagi na bliskie sąsiedztwo obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, oraz złóż kopalni „Silesia” wymuszające w sposób oczywisty szczególny nadzór nad prowadzoną inwestycją.

GEO Instruments Polska partnerem Budimeksu w trudnym projekcie budowy obwodnicy Oświęcimia
Mapa inwestycji. Źródło GDDKiA

 

W ramach zadania powstanie dwujezdniowa droga krajowa klasy GP o długości 9 km, która przebiegać będzie po nowym śladzie, od S1 do istniejącej DK44. Powstaną również trzy mosty: na Wiśle, Sole i Młynówce oraz wiadukt kolejowy. Inwestycja będzie realizowana w systemie projektuj - buduj. Na realizację kontraktu przewidziano 36 miesięcy, do czasu budowy nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Umowa opiewa na 467 674 827,51 zł brutto.

Kilka dni temu wykonawca - firma Budimex S.A. otrzymała od Marszałka Małopolskiego Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej ("ZRID"), co oznacza, że  może przystąpić do realizacji inwestycji. 

GEO Instruments Polska podpisało z Budimex kontrakt dotyczący prac na budowie obwodnicy Oświęcimia w ramach projektu: Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+715,79 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą (...), w ramach budowy drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok" w Bielsku – Białej" wg wariantu E. 

Zadaniem spółki będzie dostarczenie automatycznego monitoringu geodezyjnego wraz z zapewnieniem platformy monitoringowej dla wiaduktu kolejowego WK-2 na linii kolejowej 93 Trzebinia – Zebrzydowice oraz 882 Oświęcim - KWK Piast Ruch II, a także manualne obserwacje inklinometrów wykonanych w konstrukcji obiektów inżynierskich KO-1 i KO-2. 

To już kolejny udział GEO Instruments Polska w zadaniu realizowanym przez Budimex co w połączeniu z tym że jest to bardzo wymagający projekt, dowodzi wysokiej jakości oferowanych usług przez spółkę oraz stanowi dla niej duże zobowiązanie i wyróżnienie.

 

Inwestycja jest realizowana pod nadzorem UNESCO

Fragment nowej drogi będzie zlokalizowany w sąsiedztwie Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz - Birkenau, byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. W związku z tym został opracowany Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa - Auschwitz - Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”. W raporcie szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Raport będzie również przedmiotem analizy ekspertów UNESCO, ponieważ obszar ten od 1979 r. znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa. Wykonawca opracowując projekt budowlany zmuszony był do analizy zawartych w nim rozwiązań pod kątem zgodności z zapisami zawartymi w tym raporcie.

Obwodnica Oświęcimia to część zadania obejmującego budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Bielsko-Biała. W maju 2020 r. została podpisana umowa na budowę odcinka tej trasy od Oświęcimia do Dankowic.