Projekt Rail Baltica otrzymuje dodatkowe finansowanie w wysokości ponad 353 mln euro

Projekt Rail Baltica otrzymuje dodatkowe finansowanie w wysokości ponad 353 mln euro

01 listopada 2022 | Źródło: Rail Baltica /Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Spółka joint venture Rail Baltica z krajów bałtyckich RB Rail AS ogłosiła podpisanie dodatkowej transgranicznej umowy o dofinansowanie z instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) dla globalnego projektu Rail Baltica. Całkowity budżet w ramach tej umowy wynosi 422,6 mln euro, z czego wkład CEF wyniesie 353,9 mln euro, czyli maksymalnie 85%, natomiast pozostały wkład finansowy zostanie zapewniony przez rządy trzech państw bałtyckich.

Wizualizacja: Rail Baltica

 

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), Ministerstwem Spraw Gospodarczych i Komunikacji Estonii, Ministerstwem Transportu Łotwy i Ministerstwem Transportu i Komunikacji Litwy oraz spółką joint venture Rail Baltica - RB Rail AS.

"Żyjemy dziś w czasach zwiększonej niepewności gospodarczej wynikającej z kryzysu geopolitycznego, ciągłych wahań cen i zmiennej dostępności materiałów budowlanych, dlatego ważniejsze niż kiedykolwiek jest zapewnienie ścisłej współpracy transgranicznej między partnerami z trzech krajów bałtyckich w celu realizacji Rail Baltica i utrzymania jej pozycji wśród priorytetowych projektów infrastrukturalnych dużych prędkości w Unii Europejskiej. Rail Baltica nie jest już koniecznością, ale obowiązkiem, a przyznane dodatkowe finansowanie pozwoli nam na osiągnięcie krytycznych celów i dalszy postęp w budowie i dostawie Rail Baltica jako zjednoczonego projektu bałtyckiego" - powiedział Agnis Driksna, dyrektor generalny i przewodniczący zarządu RB Rail AS.

Zatwierdzone działania odzwierciedlają priorytetowe zadania, które zostaną rozpoczęte już w przyszłym roku, w tym:

  • Pozostałe projekty linii głównej Rail Baltica na Litwie, w tym dla odcinka linii głównej "granica Polski z Litwą do węzła miejskiego Kowno", węzła miejskiego Kowno, projekt linii głównej i połączeń regionalnych na odcinku pomiędzy węzłem miejskim Kowno a węzłem miejskim Wilno oraz projekt węzła miejskiego Wilno. Wsparcie finansowe obejmuje również część odszkodowań za wywłaszczenie gruntów.
  • Rozpoczęcie prac budowlanych na głównej linii kolejowej Rail Baltica na priorytetowym odcinku na Łotwie w pobliżu granicy z Litwą oraz opracowanie szczegółowego projektu technicznego dla bazy budowlanej w zakładzie utrzymania infrastruktury w Skulte, która znajduje się na północnym odcinku na Łotwie w kierunku granicy z Łotwą i Estonią.
  • Budowa podbudowy i elementów towarzyszących na głównej linii Rail Baltica w Estonii, w tym punktu operacyjnego Ülemiste oraz prace projektowe dotyczące środków łagodzących dla głuszca na odcinku od Pärnu do granicy Estonii z Łotwą.
  • Działania mające na celu zapewnienie transgranicznego wymiaru i interoperacyjności technicznej, w tym usługi oceny przez Jednostkę Notyfikowaną (NoBo) i Jednostkę Oceniającą (AsBo) dla prac projektowych i budowlanych, nadzór autorski nad realizacją szczegółowego projektu technicznego w trakcie budowy, nadzór nad pracami budowlanymi przez Inżyniera Rezydenta (FIDIC), jak również analiza odpowiednich modeli dla zamówień na budowę odcinka transgranicznego. Ponadto, do finansowania rekomendowane jest działanie poświęcone opracowaniu metodologii proofingu klimatycznego oraz dokumentu screening proofingowego, w tym procesu weryfikacji.

Dodatkowo potwierdzone działania zapewnią dalszą kontynuację koordynacji Rail Baltica przez RB Rail AS jako transgranicznego globalnego projektu zarówno pod względem rozwiązań technicznych umożliwiających interoperacyjność, podejścia do realizacji i jakości, w tym zapewnienia realizacji niezbędnego zrównoważonego rozwoju i neutralnej klimatycznie infrastruktury transportowej oraz zgodnej z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

"Jest to umowa o dotację o bardzo znaczącym budżecie i imponującym wsparciu z instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) w wysokości prawie 360 mln euro, przyznana na kluczowe prace i działania projektowe wzdłuż całej trasy Rail Baltica w trzech państwach bałtyckich. Świadczy to również o ciągłym, silnym wsparciu UE dla globalnego projektu Rail Baltica. Jest to ósme działanie w ramach CEF wspierające realizację Rail Baltica i pierwsza dotacja przyznana na ten ważny projekt w okresie finansowania 2021-2027. Życzę beneficjentom i koordynatorowi sprawnego wdrożenia i terminowego zakończenia działań w tej umowie o dofinansowanie" - powiedział Morten Jensen kierownik działu w CINEA.

Znaczna kwota tego finansowania zalecana dla globalnego projektu Rail Baltica zostanie dodana do już dostępnego finansowania z okresu finansowego 2014-2021, gdzie na realizację Rail Baltica dostępne jest ponad 1,2 mld euro, z czego 85% pochodzi z instrumentu "Łącząc Europę" (CEF)). 

Program CEF Transport realizuje politykę Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury transportowej poprzez wspieranie inwestycji w budowę lub modernizację infrastruktury transportowej w całej Europie.