Aktualne wyzwania związane z transportem intermodalnym na Węgrzech

Aktualne wyzwania związane z transportem intermodalnym na Węgrzech

09 listopada 2022 | Autor: Attila Czöndör, András Nyíri | Źródło: ÖBB Rail Cargo Group/Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W Europie panuje powszechna zgoda co do tego, że kolej, jako przyjazny środowisku środek transportu, będzie musiała w przyszłości odgrywać znacznie większą rolę w transporcie towarowym. W Europie Środkowo-Wschodniej trwają intensywne prace nad dogonieniem Europy Zachodniej pod względem jakości infrastruktury i zwiększeniem konkurencyjności kolei w stosunku do transportu drogowego, ale związane z tym prace budowlane stanowią poważne wyzwanie dla logistyki kolejowej. Państwa na wschodnim krańcu UE współpracują z branżą logistyczną w celu dalszego rozwoju tras transportu kolejowego między Chinami a Europą. Perspektywy są obiecujące, ale czy region jest gotowy na ten dodatkowy wolumen - zwłaszcza w sektorze intermodalnym?

 

Rail Cargo Terminal - BILK. Fot. ÖBB Rail Cargo Group

 

Rail Cargo Terminal - BILK (RCT-BILK) znajduje się na przecięciu europejskich korytarzy towarowych RFC 6, 7, 9 i 11 i dzięki temu jest optymalnie usytuowany jako hub łączący przepływ towarów ze wszystkich kierunków. W 2021 roku na siedmiu torach o długości 750 m i dwóch torach o długości 240 m oraz powierzchni 22 ha przeładowano około 230 000 TEU. W rejonie wielkiego Budapesztu możliwości terminala są już dobrze wykorzystane. RCT-BILK również zbliża się do granicy swojej pojemności. W najbliższym otoczeniu nie ma możliwości rozbudowy, więc wielkość przeładunku można zwiększyć jedynie poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Oprócz rozwiązań cyfrowych, efektywnego przepływu pracy i nowoczesnej floty urządzeń, to także przewidywalny ruch pociągów.

Punktualność jest wszystkim. 

Nic nie może poprawić lub pogorszyć wykorzystania przepustowości terminalu szybciej niż punktualność pociągów. RCT-BILK od połowy ubiegłego roku współpracuje z niemiecką firmą konsultingową HPC Hamburg Port Consulting w celu znalezienia najlepszego sposobu na zwiększenie zdolności przeładunkowych. W swojej analizie wrażliwości HPC stwierdza, że jeżeli średnio trzy z ośmiu pociągów w terminalu są opóźnione o 3 do 5 godzin, maksymalna zdolność przeładunkowa terminalu może zostać zmniejszona nawet o 20 %.

Hub między Wschodem a Zachodem. 

Terminal jest położony podobnie jak stacja rozrządowa Budapeszt-Ferencváros - jedna z największych stacji rozrządowych na Węgrzech - w bezpośrednim sąsiedztwie mostu na Dunaju, przez który przechodzi prawie wyłącznie ruch towarowy. Terminal BILK, ze względu na swoje centralne położenie, pełni funkcję hubu dla ruchu kolejowego pomiędzy Wschodem a Zachodem, co oznacza ogromny potencjał biznesowy, ale jednocześnie także ogromne wyzwanie, gdyż w terminalu trzeba dokonać połączenia pomiędzy całkowicie nieprzewidywalnym ruchem ze Wschodu i Południa, który przybywa czasem z kilkudniowym opóźnieniem, a ruchem z Zachodu, który operuje w ściśle określonych oknach czasowych. Niestety, pociągi intermodalne wjeżdżające do kraju z kierunków zachodnich, południowo-zachodnich lub północno-zachodnich, czyli pociągi z Niemiec lub z portów adriatyckich, wszystkie są zmuszone do zmiany kierunku jazdy w Budapeszcie-Ferencvárosie, ale zdarza się, że na często przepełnionej stacji rozrządowej nie ma wolnych torów do przyjmowania pociągów i są one parkowane na pobliskich stacjach. Ulgę mogłoby przynieść wybudowanie planowanej od dawna linii kolejowej V0, po której ruch tranzytowy mógłby ominąć Budapeszt - ale jest ona dopiero w fazie planowania.

Place budowy i ich oddziaływanie 

Przebudowa trasy Budapeszt-Belgrad omijającej terminal rozpoczęła się na Węgrzech 1 lutego 2022 roku. Ponadto na serbskim odcinku tej trasy prowadzone są obecnie prace rekonstrukcyjne, a na trasach alternatywnych również występują zamknięcia torów. Nastąpią 36-godzinne zamknięcia torów w kierunku Bułgarii do II kwartału 2024 r. oraz w kierunku Macedonii Północnej / Grecji do III kwartału 2023 r. Remont słoweńskiej linii głównej, która łączy Węgry z regionem przybrzeżnym, doprowadzi do zmniejszenia o połowę przepustowości do końca 2025 r. Często dochodzi również do nieprzewidzianych opóźnień na granicach strefy Schengen z powodu braku jednolitych rozwiązań cyfrowych i problemów administracyjnych.

Dzięki trwającej modernizacji infrastruktury kolejowej jest nadzieja, że w dłuższej perspektywie kolej może znacząco poprawić swoją konkurencyjność, ale w krótkiej perspektywie każdy musi zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z pracami budowlanymi. Na przykład RCT-BILK musi również przygotować się na to, że w ciągu najbliższych kilku lat należy nadal oczekiwać znacznej nieprzewidywalności ruchu w kierunku wschodnim i południowym i należy zarezerwować pewną zdolność przepustową, aby wchłonąć tę zmienność. Wielu klientów zaakceptowało dłuższe czasy transportu i uwzględniło je przy planowaniu łańcucha logistycznego, ale ważne jest, aby przynajmniej dotrzymać obiecanych czasów transportu. Aby to zapewnić, terminale i przedsiębiorstwa transportu kolejowego muszą utrzymywać do dyspozycji większe zasoby niż byłoby to konieczne w bardziej przewidywalnym środowisku operacyjnym, nawet kosztem efektywności. Ponadto należy zapewnić, aby klienci byli zawsze rzetelnie informowani w odpowiednim czasie o wszelkich zmianach tras i czasu przewozu.

Po zakończeniu trwającej rekonstrukcji głównych linii w regionie Węgry będą mogły lepiej wykorzystać potencjał wynikający z optymalnego położenia geograficznego i pełnić rolę głównego węzła w ruchu kolejowym między Wschodem a Zachodem - w tym procesie lepsza przewidywalność ruchu pociągów pomoże również terminalom w regionie, w tym oczywiście RCT-BILK, jeszcze lepiej wykorzystać swoje możliwości.

 

Autorzy artykułu:

  • Attila Czöndör, członek zarządu i dyrektor zarządzający Rail Cargo Terminal - BILK
  • András Nyíri, szef produkcji Rail Cargo Hungaria