LOTOS Kolej wyszkoli nowych maszynistów. Kurs dla osób fizycznych i przedsiębiorców

LOTOS Kolej wyszkoli nowych maszynistów. Kurs dla osób fizycznych i przedsiębiorców

10 listopada 2022 | Źródło: Lotos Kolej
PODZIEL SIĘ

Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów LOTOS Kolej sp. z o.o. ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty. Kurs stacjonarny odbędzie się w Gdańsku i zaplanowany jest na czwarty kwartał 2022 roku.

Fot. Lotos Kolej

 

Organizowane przez LOTOS Kolej szkolenie jest odpowiedzią na zapytania przychodzące do spółki od osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień maszynisty, a także przedsiębiorstw pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe swoich pracowników. Aktualnie w Polsce zatrudnionych na tym stanowisku jest ponad 16 tysięcy osób, a powyżej połowa z nich ukończyła 50. rok życia. Zgodnie z prognozami w najbliższych latach może brakować maszynistów ze względu na to, że wielu z nich będzie przechodzić na emeryturę i wymiana pokoleniowa jest nieunikniona. Uzyskanie licencji maszynisty po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, to początek drogi do prowadzenia pojazdu kolejowego. Kolejnym krokiem jest wystąpienie do przewoźnika o uzyskanie świadectwa maszynisty, które jest dokumentem uprawniającym do prowadzenia pociągów.

Szkolenie na licencję maszynisty zostanie przeprowadzone w siedzibie LOTOS Kolej przy ulicy Michałki 25 w Gdańsku, zgodnie z programem określonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Kandydaci na maszynistów odbędą 240 godzin lekcyjnych w formie wykładów (po 45 minut każda) oraz zajęcia praktyczne w liczbie 58 godzin zegarowych.

Szkolenie rozpocznie się 28 listopada 2022 roku, a planowany termin zakończenia to 20 stycznia 2023 roku, uwzględniając świąteczną przerwę. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę - instruktorów oraz kontrolerów LOTOS Kolej posiadających duże doświadczenie zawodowe na stanowiskach kolejowych oraz praktykę dydaktyczną. Szkolenie zwieńczone będzie egzaminem, po którym uczestnicy będą mogli wystąpić o wydanie licencji maszynisty do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

W trakcie szkolenia kandydaci na maszynistów posiądą wiedzę ogólną dotyczącą taboru kolejowego oraz infrastruktury kolejowej, w tym zagadnienia obejmujące m.in.: specyfikę i środowisko pracy maszynisty, jego rolę i odpowiedzialność, technologię transportu kolejowego, przepisy bezpieczeństwa i eksploatacji, radiołączność pociągową, wymogi techniczne dotyczące lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych, zagrożenia występujące w ruchu kolejowym oraz podstawowe zasady fizyki.

Ustawodawca nie określił wymagań które należy spełnić, aby wziąć udział w szkoleniu, jednakże należy pamiętać, że po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: nie była karana za przestępstwo umyślne, ukończyła 18 lat, ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe, spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne potwierdzone stosownym orzeczeniem lekarskim oraz zda egzamin na licencję maszynisty nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia.

2022 rok jest ostatnią szansą na uzyskanie licencji maszynisty poprzez zdanie egzaminu w Ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, bowiem od dnia 1 stycznia 2023 r. przystąpienie do egzaminu na licencję maszynisty możliwe będzie jedynie w państwowym Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Przewidywana liczba uczestników szkolenia: od 15 do 30 osób.

Cena szkolenia wraz z egzaminem: 4 000 PLN netto/osoba

Oferta skierowania jest zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i do przedsiębiorców pragnących skierować swoich pracowników na szkolenie i egzamin w celu uzyskania licencji maszynisty.

Zapisy na stronie LOTOS Kolej -  https://www.lotoskolej.pl/2208/n,5388/lotos_kolej_zaprasza_na_szkolenie_na_licencje_maszynisty