1 na 2 Belgów mieszka mniej niż dwa kilometry od stacji kolejowej.

1 na 2 Belgów mieszka mniej niż dwa kilometry od stacji kolejowej.

19 listopada 2022 | Źródło: Ministerstwo Mobilności
PODZIEL SIĘ

Jak wynika z porównania zgromadzonych przez Statbel (belgijski urząd statystyczny, gromadzi, opracowuje i rozpowszechnia wiarygodne i jednoznaczne dane dotyczące belgijskiej gospodarki, społeczeństwa i terytorium) danych dotyczących liczby ludności z lokalizacją belgijskich stacji kolejowych, ponad połowa Belgów (52%) ma stację w odległości mniejszej niż dwa kilometry w linii prostej od swojego miejsca zamieszkania. Odsetek ten wzrasta do 82% dla dystansu pięciu kilometrów.

 

1 na 2 Belgów mieszka mniej niż dwa kilometry od stacji kolejowej.
Fot. SNCB

 

Wszyscy mieszkańcy Brukseli mają w pobliżu stację. 

Dostępność stacji silnie zależy od miejsca zamieszkania. Podczas gdy wszyscy mieszkańcy Brukseli mają w pobliżu stację, gęstość terytorialna stacji kolejowych jest logicznie niższa na obszarach mniej zaludnionych, takich jak prowincje Limburgia i Luksemburg. Dane te nie rozróżniają dużych stacji z wieloma połączeniami i małych stacji lokalnych.

Odległość od domu do stacji jest ściśle związana z posiadaniem samochodu. 

FPS Mobility and Transport (Federalna Służba Publiczna Mobilność i Transport) porównała również te wyniki z danymi Statbel dotyczącymi posiadania samochodu. Istnieje silna korelacja pomiędzy posiadaniem samochodu a bliskością stacji. Gospodarstwa domowe bez samochodu, które są liczniejsze na obszarach miejskich, mieszkają zazwyczaj bliżej stacji, 66% z nich ma stację kolejową w odległości mniejszej niż dwa kilometry w linii prostej od swojego domu. Wśród gospodarstw domowych posiadających dwa lub więcej samochodów odsetek ten wynosi 41%.

 

Źródło: Ministerstwo Mobilności.

 

Więcej pasażerów dzięki atrakcyjnej ofercie przewozowej. 

Na początku tego roku belgijska Rada Ministrów zatwierdziła Wizję Kolei 2040. Wyznacza ona kierunek polityki kolejowej na następne 20 lat. Jednym z jej celów jest osiągnięcie 15% udziału modalnego w krajowym kolejowym transporcie pasażerskim do 2040 r. Wymaga to wzmocnienia podaży (pociąg co 15 minut w dużych miastach, co 30 minut na pozostałej części sieci kolejowej) i większej dostępności.

Georges Gilkinet, minister mobilności - "Sieć naszych kolei jest niezwykle gęsta. Stwarza to niezwykłą okazję do uczynienia z kolei kręgosłupa naszej mobilności. Możliwość, której zazdroszczą nam inne kraje i z której możemy być dumni. Koleje pomagają kształtować nasz kraj. Dzięki Railway Vision 2040 nakreślamy teraz długoterminową wizję, z ambitnymi celami i mapą drogową, aby zapewnić klientom optymalną ofertę. Jeśli oferta jest atrakcyjna, zwiększa się swoboda wyboru i pobudzamy naszą gospodarkę. W ten sposób mobilność staje się prawdziwą wolnością."