Życzenia Krajowego Duszpasterza Kolejarzy ks. E. Zarębińskiego z okazji Święta Kolejarza

Życzenia Krajowego Duszpasterza Kolejarzy ks. E. Zarębińskiego z okazji Święta Kolejarza

25 listopada 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Św. Katarzyna Aleksandryjska. Fot. commons.wikimedia.org

 

                                                                                                                 Lublin, 25 listopada 2022 r.

Drodzy Kolejarze!

 

Tegoroczne Święto Patronalne obchodzimy z przesłaniem „W przyszłość przez rodzinę”, z którym jako wspólnota kolejarska pielgrzymowaliśmy do stóp Matki Bożej na Jasną Górę.

Wszystkim pracownikom Polskich Kolei dziękuję za sumienne i odpowiedzialne wykonywanie swoich obowiązków i życzę, aby Jezus umacniał Was i strzegł w trudnej kolejarskiej służbie. Bez niej nie mógłby wzrastać potencjał narodowej gospodarki. Bez niej niemożliwy byłoby również rozwój Polskich Kolei.

Z ufnością zawierzajmy codzienne troski i radości wstawiennictwu naszej Patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej, kobiety wielkiego męstwa i mądrości. 

Kapłańską modlitwą i pasterską posługą ogarniam wszystkie pokolenia wielkiej rodziny kolejarskiej, prosząc o siły dla pracujących, łaskę miłości i zgody w rodzinach o zdrowie dla chorych i seniorów. Niech dobry Bóg błogosławi Wam wszystkim i Polskim Kolejom.

 

Z kapłańskim błogosławieństwem

Krajowy Duszpasterz Kolejarzy

 

 

 

Święto Kolejarza w Polsce.

 

W czasie II RP Dzień Kolejarza Polskiego obchodzono we wrześniu. Święto nie miało charakteru centralnego, choć w obchodach często uczestniczyli ministrowie komunikacji, a w Polskim Radiu odbywał się przekaz na żywo z uroczystości. Kościół Katolicki także był włączany w obchody, odbywały się nabożeństwa. Przykładowo, w 1935 roku Dzień Kolejarza Polskiego obchodzono 29 września. Obchody odbyły się m.in. w Poznaniu, gdzie przybył minister komunikacji Michał Butkiewicz. Natomiast w 1937 roku Dzień Kolejarza Polskiego obchodzono 26 września, w obchodach w Toruniu brał udział minister komunikacji Juliusz Ulrych.

Po II Wojnie Światowej Dzień Kolejarza Polski Ludowej ustanowiono tak jak przed wojną, także we wrześniu - na drugą niedzielę września. Po wojnie po raz pierwszy obchodzono je w 12 września 1954 roku. Święto wprowadzono uchwałą Rady Ministrów, obchodom nadano charakter centralny, a zostało wprowadzone na wniosek przedstawiciela tarnogórskich kolejarzy, maszynistę Pawła Kocota. W Dniu Kolejarza, do 1989 roku wręczano m.in. honorowy tytuł Zasłużony Kolejarz z odznaką.

W okresie przemian społeczno-gospodarczych zmniejszono rangę święta i zaniechano obchodów w dacie wrześniowej, choć formalnie obowiązywała ona ostatni raz w 2000 roku. Większości świąt zawodowych wyznaczanych na niedzielę przypisano stałą datę. Dzień Kolejarza wyznaczono na 13 września, choć powszechnie w tej dacie nie odbywają się uroczystości z uwagi na wyznaczenie przez „Solidarność” konkurencyjnej daty święta, bardziej nawiązującej do religii katolickiej.

Dnia 21 lipca 1981 roku NSZZ „Solidarność” Węzła PKP Lublin podjęła Uchwałę nr 1, „że począwszy od roku 1981 Dniem Kolejarza uznaje się 25 listopada, tj. dzień św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki polskich kolejarzy”. Pierwsze główne uroczystości w dacie 25 listopada odbyły się w Lublinie, które zbiegły się z odsłonięciem i poświęceniem przez biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka Krzyża-Pomnika Doli Kolejarskiej na terenie Lokomotywowni Lublin.

Obchody Dnia Kolejarza to tradycja sięgająca XIX wieku. W dniu tym prezentowana jest historia kolei, praca na zapleczu, organizowane są konkursy z nagrodami oraz prezentacje nowoczesnego i historycznego taboru. To również okazja do awansowania i odznaczenia pracowników za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Krzyżem Zasługi czy odznaką honorową Zasłużony dla Kolejnictwa ustanowioną przez Radę Ministrów w 2000 roku.