Alstom i Nestlé Waters pracują nad zastosowaniem ogniw wodorowych w transporcie towarowym

Alstom i Nestlé Waters pracują nad zastosowaniem ogniw wodorowych w transporcie towarowym

23 listopada 2022 | Źródło: Alstom / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Zgodnie ze swoją mapą drogową dotyczącą dekarbonizacji łańcucha dostaw, Nestlé Waters będzie pierwszą firmą w Europie, która skorzysta z rozwiązania w zakresie wodorowych ogniw paliwowych dla zmasowanego transportu kolejowego, obejmującego dostawy wodoru ze źródeł odnawialnych, opracowanego przez Alstom i ENGIE. Szacuje się, że projekt ten zmniejszy o 10'000 ton ekwiwalentu CO2 rocznie, w perspektywie długoterminowej, co oznacza redukcję 90% jego obecnych emisji. Jest to równowartość rocznej emisji ponad 30 000 podróży w obie strony z Paryża do Nicei samochodem.

Wagon z generatorem wodorowym. Wizualizacja: Alstom

 

Jako istotna innowacja, nowe rozwiązanie wodorowe zostanie opracowane na podstawie systemu ogniw paliwowych o dużej mocy, które mogą zasilać lokomotywy elektryczne na obszarach niezelektryfikowanych. Rozwiązanie to będzie mogło służyć do transportu towarów na duże odległości, w skali krajowej i europejskiej.

Od 2025 r. ten pociąg towarowy zasilany energią elektryczną z sieci kolejowej oraz wodorem w sektorach niezelektryfikowanych będzie miał na celu stopniowe zapewnienie transportu naturalnej wody mineralnej VITTEL® pomiędzy fabryką zlokalizowaną w Wogezach a różnymi centrami dystrybucji we Francji (tj. Vittel/Arles 600 km i Vittel/Montreuil-Bellay 760 km). Rozwiązanie dwutrybowe będzie składało się z wagonu generatorowego zawierającego system ogniw paliwowych o dużej mocy zasilanych wodorem odnawialnym oraz lokomotywy liniowo-elektrycznej, połączonych kablem elektrycznym. Wagon generujący będzie mógł zasilać lokomotywę w energię elektryczną bez konieczności stosowania sieci trakcyjnej.

"W Nestlé Waters preferujemy transport kolejowy, gdy tylko jest to możliwe. Stale poszukujemy wydajnych rozwiązań, aby zmniejszyć wpływ naszego łańcucha dostaw na emisję dwutlenku węgla" - powiedziała Sophie Dubois, dyrektor generalny Nestlé Waters we Francji.

"Jesteśmy bardzo dumni z tego projektu, ponieważ stanowi on znaczącą inwestycję naszego zespołu kolejowego w celu znalezienia innowacyjnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania związane z klimatem i środowiskiem. Ta współpraca z Alstom i ENGIE przyspieszy rozwój zdekarbonizowanego/bezemisyjnego łańcucha dostaw" - podsumowała Sophie Dubois.

Innowacyjny system dekarbonizacji opracowany przez Alstom i ENGIE Nestlé Waters będzie pierwszą firmą, która skorzysta z rozwiązania w zakresie wodorowych ogniw paliwowych dla kolejowych przewozów towarowych, obejmującego dostawy wodoru ze źródeł odnawialnych, opracowanego przez Alstom i ENGIE w ramach partnerstwa ogłoszonego w kwietniu 2022 r.

Rozwiązanie to ma na celu zastąpienie lokomotyw napędzanych silnikami Diesla, używanych obecnie na większości linii we Francji i w większości krajów europejskich.

Opracowany przez Alstom system wodorowych ogniw paliwowych o dużej mocy będzie zasilał lokomotywy elektryczne na obszarach niezelektryfikowanych i oferował w 100% elektryczne rozwiązanie dla kolejowych przewozów towarowych, od końca do końca, w tym na pierwszym i ostatnim kilometrze, które rzadko są zelektryfikowane.

To innowacyjne rozwiązanie umożliwi realizację wszystkich kursów towarowych tą samą lokomotywą elektryczną, zasilaną z sieci trakcyjnej na liniach głównych zelektryfikowanych oraz z wagonu z generatorem wodoru na obszarach niezelektryfikowanych.

Pod względem wydajności rozwiązanie zapewni całą moc lokomotywy elektrycznej opartej na sieci trakcyjnej oraz wystarczającą moc dzięki energii wodorowej do ciągnięcia pociągu towarowego na niezelektryfikowanych odcinkach linii.

ENGIE będzie dostarczać wodór odnawialny dla tego rozwiązania poprzez wdrożenie innowacyjnego łańcucha dostaw.

"Alstom był pionierem w dziedzinie pociągów wodorowych, opracowując pierwszy na świecie pociąg wodorowy eksploatowany komercyjnie" - powiedział Marc Granger, główny strateg firmy Alstom.

"Naszą ambicją jest przyspieszenie przyjęcia wodoru w branży kolejowej oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekologizacji mobilności masowej, w tym kolejowych przewozów towarowych. Dlatego z niecierpliwością czekamy na pierwszy obieg lokomotywy towarowej napędzanej odnawialnym wodorem w 2025 roku. Idąc dalej, rozwiązanie to, bardziej przyjazne dla środowiska i generujące mniejszy hałas niż diesel, umożliwi rozwój udziału modalnego kolejowych przewozów towarowych, oferując kompleksowe rozwiązanie elektryczne, będące prawdziwą alternatywą dla transportu towarowego."

"Po ogłoszeniu naszego partnerstwa z Alstom w zakresie dostaw wodoru do tego nowego europejskiego rozwiązania dekarbonizacji kolei, Nestlé Waters staje się pierwszym głównym wykonawcą naszej oferty i pierwszym przyszłym użytkownikiem naszego rozwiązania. Jest to kluczowy krok w rozwoju tego projektu. Wodór odgrywa zasadniczą rolę w transformacji przedsiębiorstw przemysłowych w kierunku ograniczenia emisji, w której to dynamice ENGIE jest w pełni zaangażowane. " - powiedział Sébastien Arbola, wiceprezes wykonawczy ENGIE odpowiedzialny za działalność w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wodoru i dostaw energii.

Nestlé Waters umieszcza kolej jako strategiczny element swojej mapy drogowej dotyczącej redukcji emisji dwutlenku węgla

Projekt realizowany wspólnie z Alstom i ENGIE jest najnowszym projektem firmy Nestlé Waters, która od dawna preferuje kolej w swoich działaniach logistycznych, aby zminimalizować wpływ transportu na środowisko, co odpowiada jednej czwartej jej śladu węglowego. Podczas gdy dla przemysłu francuskiego udział transportu kolejowego stanowi średnio 8% do 10% przewożonych wolumenów, dla Nestlé Waters we Francji stanowi on prawie 45% wolumenów fabryki w Wogezach.