ÖBB Rail Cargo Group (RCG) przewiozło ponad milion ton zboża z Ukrainy

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) przewiozło ponad milion ton zboża z Ukrainy

19 grudnia 2022 | Źródło: ÖBB Rail Cargo Group / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) od marca tego roku intensywnie wspiera Ukrainę usługami transportowymi i logistycznymi produktów rolnych. Przykładowo od wybuchu wojny do końca listopada 2022 roku RCG przetransportowało z Ukrainy do Europy Środkowej i Południowej ponad milion ton zboża.

 

Fot. ÖBB / David Payr

 

Z informacji posiadanych przez RCG wynika, że dzięki temu spółka-córka ÖBB zajmująca się transportem towarowym jest europejskim liderem. Miesięcznie przewożony wolumen wynosi od 100 000 do 150 000 ton. Większość tych transportów stanowią zboża i kukurydza, następnie cukier i rzepak. Główne kraje importujące to Węgry i Niemcy, a następnie Włochy, Rumunia i Austria. Wielkość i przepływy towarów od marca ilustruje załączony wykres.

 

 

Kolejowy transport towarowy ma znaczenie systemowe i jest kluczowy dla łańcucha dostaw

Ukraina jest największym producentem rolnym w Europie, co oznacza, że jej eksport rolny jest ważny dla całego kontynentu i dalej. Transport kolejowy okazał się niezawodną alternatywą nawet po wznowieniu transportu morskiego, a popyt na niego pozostaje wysoki. Kolejowy transport towarowy udowodnił swoje systemowe znaczenie dla utrzymania stabilności łańcucha dostaw podczas licznych kryzysów międzynarodowych.

GrainLane - internetowy rynek produktów rolnych

Tworząc GrainLane, internetowy rynek produktów rolnych, RCG, oprócz fizycznego transportu zboża, przyczyniło się w znacznym stopniu do ożywienia lądowego handlu rolnego, zwłaszcza w początkowej fazie blokad Morza Czarnego. GrainLane łączy ukraińskich rolników z handlowcami, konsumentami i dostawcami usług logistycznych od lipca 2022 roku. Ponad 1000 użytkowników już handluje kukurydzą, soją, pszenicą i innymi produktami rolnymi na platformie. Zainteresowani mogą indywidualnie omawiać szczegóły z dostawcami, podczas gdy GrainLane oferuje również opcję wsparcia w postaci usług transportowych poprzez sieć partnerów RCG.