Janusz Piechociński: Chińska gospodarka na początku 2023 roku

Janusz Piechociński: Chińska gospodarka na początku 2023 roku

06 stycznia 2023 | Autor: Janusz Piechociński | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Państwowy Urząd Statystyczny po dokładnej analizie i rewizji danych skorygował wzrost PKB Chin za 2021 rok, o 0,3% podnosząc ostateczny odczyt do poziomu 8,4% wzrostu w relacji rok do roku. W takich sektorach jak produkcja, transport, hotelarstwo, czy restauracje tempo wzrostu było szybsze, niż początkowo wyliczono. W 2022 roku taki wynik jest nie do powtórzenia. Jeśli prognozy się potwierdzą wzrost gospodarczy Chin w 2022 nie licząc czasu pandemii będzie najgorszy od 1976 r. Powodem kłopotów była restrykcyjna polityka covidowa Pekinu, kłopoty w branży budowlanej, ograniczające eksport napięcia międzynarodowe i wysoki poziom cen w międzynarodowym transporcie, nadciągająca w wielu krajach recesja i boląca wysoka inflacja.

 

Fot. Kurier Kolejowy

 

Inflacja w Chinach jest pod kontrolą.

W listopadzie ubiegłego roku inflacja mierzona wskaźnikiem cen konsumenckich CPI drugi miesiąc z rzędu wykazała tendencję spadkową. Inflacja na bazie zmian cen konsumenckich wzrosła o 1,6% w relacji rok do roku. Średnia 11 miesięcy od początku roku wynosiła 2,0%. Wskaźnik cen produktów także wykazuje tendencję spadkową. W listopadzie ceny producentów spadły o 1,3% w relacji r/r. Średnia 11 miesięcy 2022 roku to wzrost o 4.6% r/r. Impulsy wzrostu cen wygasają w Państwie Środka i pozwalają interwencyjne działania pobudzające gospodarkę. 

W okresie 3 pierwszych kwartałów 2022 r. gospodarka Chin rozwinęła się tylko o 3,0% (r/r). Nie ma więc szans, by osiągnąć w skali całego ubiegłego roku zakładany wzrost na poziomie 5,5% (r/r). Przełożyło się to na pogorszenie kondycji przedsiębiorstw. Od stycznia do listopada 2022 r. średnie zyski przedsiębiorstw chińskich zmniejszyły się o 3,6% (r/r). Najbardziej spadły zyski przedsiębiorstw prywatnych (o 7,9% r/r) oraz zagranicznych (o 7,8% r/r). Zyski przedsiębiorstw państwowych wzrosły o 0,5% (r/r).

Oczywiście w okres większej niepewności w sytuacji światowej i chińskiej gospodarki Chiny weszły z wielkimi zapasami z lat poprzedniej wysokiej koniunktury. W listopadzie br. chińskie rezerwy złota przekroczyły największą wielkość w skali trzech ostatnich lat. Wynoszą one 63,67 mln uncji, czyli 1980 ton. W październiku 2022 r. rezerwy te wynosiły 62,64 mln uncji. Na koniec listopada 2022 rezerwy walutowe wynosiły 3,117 bln USD (ok. 13,96 bln PLN).

W 2022 pozostała bez zmian lista największych partnerów handlowych Chin: kraje ASEAN (Azja Południowo – Wschodnia), Unia Europejska i Stany Zjednoczone. W ciągu 11 miesięcy 2022 wolumeny i obroty związane z handlem zagranicznym wzrosły w porównaniu z rokiem 2021 to jednak dynamika  znacznie się zmniejszyła, zarówno w relacji miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Handel zagraniczny to ważna część chińskiej gospodarki, przyczynia w ponad 25% do wzrostu PKB Chin a w listopadzie odnotowano najsłabsze obroty w handlu zagranicznym od marca 2022 roku.

Przyczyniły się do tego ograniczenia covidowe,  wysoka globalna inflacja, rosnące stopy procentowe, pogorszenie się koniunktury światowej – w tym na produkty z Chin. Ponad 50% handlu zagranicznego Chin to zasługa działalności firm prywatnych. Wciąż, niezmiennie od początku roku, utrzymuje się dominujący udział w eksporcie chińskim towarów wysoko przetworzonych (m.in. urządzenia mechanicznych, maszyn, sprzęt elektronicznych czy urządzenia dla energetyki). W listopadzie było to 57,1% całego eksportu. To potwierdza dokonane w ostatnich latach sukcesy we wdrożeniu do masowej produkcji nowoczesnej i konkurencyjnej wytwarzanej w Kraju Środka techniki i technologii.

Należy wiec w najbliższych miesiącach spodziewać się działań interwencyjnego wzmacniania koniunktury i wzrostu wsparcia dla eksportu. Niewątpliwie te przesłanki były decydujące dla decyzji wyraźnego rozluźnienia restrykcji covidowych, pobudzania konsumpcji krajowej, które będą stymulować import, wprowadzenia różnego rodzaju ulg dla eksporterów.

Kształt polityki ekonomicznej i społecznej Chin w 2023 został przyjęty 15 grudnia na dorocznej Centralnej Roboczej Konferencji Ekonomicznej z udziałem najwyższych władz partyjnych, rządowych i doradców gospodarczych. Jak oceniono gospodarka chińska poradziła sobie w 2022 roku z przeciwnościami zewnętrznymi i wyzwaniami wewnętrznymi.

Uznano jednak, ze  podstawy ożywienia gospodarczego nie są jeszcze stabilne, a kraj nadal stoi w obliczu 3  presji: kurczącego się popytu, szoków podażowych i słabych prognoz płynących ze świata.

 Do zadań i kierunków na rok 2023 przyjęto:

 • prowadzona ma być aktywna polityka finansowa;
 • w polityce naukowej i technologicznej Chiny koncentrować się będą na poszerzaniu i wzmacnianiu samowystarczalności;
 • zalecono koncentrację na stabilizowaniu wzrostu, zatrudnienia, cen oraz utrzymywaniu rozwoju gospodarczego;
 • pogłębianie reform i podnoszenie sprawności i efektywności rynku oraz wzmacnianie aktywności i kreatywności społecznej;
 • poszanowanie praw rynkowych, reforma administracji i delegowania władzy na niższe szczeble, jednakowe traktowanie przedsiębiorstw wszystkich rodzajów własności;
 • skoncentrowanie się na rozwoju gospodarki realnej i wzmacnianie innowacyjności;
 • promowana będzie transformacja i modernizacja tradycyjnych sektorowi przemysłu;
 • wzmocnienie zapobiegania i kontroli ryzyka finansowego, zwłaszcza lokalnego zadłużenia.

Aby wzmocnić impulsy pobudzenia konsumpcji wewnętrznej i poprawić kondycję gospodarstw domowych w 2023 wprowadzone zostało 7 nowych ulg podatkowych:

 • z tytułu opieki nad każdym dzieckiem do lat 3 – odpis od podatku 1000 RMB (ok. 642 PLN);
 • na każde dziecko uczące się w czasieszkolnego, zwolnienia podatkowe 400 RMB miesięcznie (ok. 257 PLN);
 • w przypadku, kiedy dziecko uczyć się będzie w szkole zawodowej czy technikum, zwolnienie wynosić będzie 3600 RMB rocznie do czasu ukończenia nauki;
 • wydatki związane z leczeniem osób poważnie chorych, których nie pokrywa ubezpieczenie zdrowotne, mogą być odpisane od podatku do kwoty 80000 RMB (ok. 51378 PLN) w stosunku rocznym;
 • osoby, które mają kredyty hipoteczne na zakup mieszkania będą mogły zmniejszyć swoją podstawę opodatkowania o 1000 RMB miesięcznie (ok. 642 PLN) przez okres maksymalnie 20 lat (240 miesięcy);
 • osoby wynajmujące mieszkania będą mogły odpisać od podatku
  • 1500 RMB miesięcznie (ok. 963 PLN) –w stolicach prowincji i miast wydzielonych na prawach prowincji,
  • 1100 RMB miesięcznie (ok. 706 PLN) - w miastach zamieszkałych przez więcej niż 1 mln mieszkańców i
  • 800 RMB miesięcznie (ok. 513 PLN) w miastach zamieszkałych przez mniej niż 1 mln mieszkańców;
 • przewidziane są ulgi z tytułu opieki i pomocy seniorom – jeśli podatnik jest jedynym dzieckiem to może odliczyć 2000 RMB miesięcznie (ok. 1283 PLN), a jeśli jednym z rodzeństwa to może, jak i pozostałe dzieci danej pary seniorów, odliczyć do 1000 RMB miesięcznie (ok. 642 PLN).

W noworocznym orędziu Przewodniczący KPCh XI podsumował wyniki chińskiej gospodarki.:

„Chińska gospodarka pozostała drugą co do wielkości na świecie i cieszyła się solidnym rozwojem. Oczekuje się, że PKB za cały rok przekroczy 120 bilionów juanów. Pomimo globalnego kryzysu żywnościowego 19. rok z rzędu zapewniliśmy sobie rekordowe zbiory, co daje nam silniejszą pozycję w zakresie zapewnienia dostaw żywności dla Chińczyków. Skonsolidowaliśmy nasze osiągnięcia w zakresie eliminacji ubóstwa i zaawansowanej rewitalizacji obszarów wiejskich. Wprowadziliśmy obniżki podatków i opłat oraz inne środki mające na celu zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorstw, a także podjęliśmy aktywne wysiłki na rzecz rozwiązania najbardziej palących problemów, które budzą duże obawy obywateli. Chińska gospodarka cieszy się dużą odpornością, ogromnym potencjałem i wielką witalnością. Fundamenty podtrzymujące długoterminowy wzrost pozostają silne. Tak długo, jak pozostajemy pewni siebie i dążymy do postępu przy zachowaniu stabilności, będziemy realizować cele, które sobie wyznaczyliśmy”.