Adif rozpoczyna modernizację terminalu multimodalnego w Walencji

Adif rozpoczyna modernizację terminalu multimodalnego w Walencji

07 stycznia 2023 | Źródło: ADIF / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Hiszpański operator infrastruktury kolejowej Adif rozpoczął pierwszy etap projektu rozbudowy i renowacji terminalu multimodalnego na stacji Walencja-Fuente San Luis. Będzie to ważny element sieci strategicznych węzłów multimodalnych tworzonych przez Adif w celu lepszej integracji kolei z systemem transportowym kraju. Modernizacja o wartości 20 mln euro zapewni terminalowi infrastrukturę i możliwość wykonywania usług niezbędnych dla ważnego węzła logistycznego, który wraz z głównym portem towarowym w Walencji umożliwi stworzenie multimodalnych połączeń towarowych.

 

Fot. Adif

 

Działanie to wpisuje się w Strategię Bezpiecznej, Zrównoważonej i Połączonej Mobilności Mitma 2030, której celem jest efektywne zwiększenie kolejowego transportu towarowego poprzez promowanie strategicznych węzłów intermodalnych zlokalizowanych na priorytetowych osiach towarowych.

Rozbudowa terminalu i nowa 4-torowa bocznica kolejowa o długości 750 m

Prace w ramach pierwszego etapu rozbudowy terminalu, na które udzielono zamówienia spółce Coalvi, polegają na rozbudowie infrastruktury kolejowej (nadbudowa, elektryfikacja oraz instalacje bezpieczeństwa i komunikacji) w celu uruchomienia terminalu intermodalnego obejmującego nową bocznicę kolejową z czterema torami o długości 750 m, o mieszanym rozstawie do załadunku i rozładunku kontenerów oraz czterema torami do postoju lokomotyw.

Prace obejmują również płyty pod składowisko kontenerów, drogi kołowania dla suwnic, budynek zarządu, plac oczekiwania dla ciężarówek i parking dla pojazdów lekkich oraz obiekty towarzyszące, takie jak obudowy, oświetlenie, odwodnienie, kanalizacja, drenaż i zasilanie elektryczne.

Podobnie, w celu stworzenia połączenia poszczególnych obszarów funkcjonalnych z zewnętrzną siecią drogową, a także obiektów związanych z pracami rozwojowymi, przeprowadzona zostanie nowa rozbudowa dróg i dojazdów do terminalu.

Obiekty o wymiarze międzynarodowym

Terminal intermodalny i logistyczny Valencia-Fuente de San Luis ma wyraźny wymiar międzynarodowy.

Zlokalizowany w korytarzu śródziemnomorskim, obok portu w Walencji, jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej i stanowi kluczowy węzeł strategiczny sprzyjający wzajemnym połączeniom, interoperacyjności i intermodalności usług transportowych, co umożliwi kursowanie pociągów o standardowym rozstawie kół między Walencją a granicą francuską. Jest on również związany z rozwojem Strefy Działalności Logistycznej (ZAL) Portu Walencji i Mercavalencia.

Działania te są częścią porozumienia podpisanego w 2019 roku przez Ministerstwo Robót Publicznych, Generalitat Valenciana, Radę Miasta Walencji, Adif, Puertos del Estado i Zarząd Portu Walencja na rzecz rozwoju terminalu, w celu przekształcenia go w strategiczny węzeł półwyspu w dystrybucji towarów. Umowa reguluje kwestie związane z gruntem i wkładem finansowym niezbędnym do budowy terminalu.

Fundusze europejskie

Działanie to jest wspierane z funduszy europejskich w ramach "Planu naprawy, transformacji i odporności". Finansowane przez Unię Europejską - NextGenerationEU".