Marcin Trzaska: Start-upy i ich innowacje na kolejach niemieckich

Marcin Trzaska: Start-upy i ich innowacje na kolejach niemieckich

16 stycznia 2023 | Autor: Marcin Trzaska | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Według „Podręcznika Oslo 2018”, wspólnej publikacji OECD i Eurostatu, zawierającej zalecenia dotyczące pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych z zakresu innowacji, „innowacja to nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (produkt) lub wprowadzony do użytku przez jednostkę (proces)”

DB mindbox to organizacja wchodząca w skład Grupy Deutsche Bahn zajmująca się nawiązywaniem współpracy ze start-upami wspierającymi swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami biznes kolejowy. Całkiem niedawno podsumowała ona swoją działalności w roku 2022.

Fot. Archiwum KK

 

W ubiegłym roku pracowali oni nad 458 aplikacjami od różnych firm z całego świata. DB mindbox oferuje możliwość przetestowania start-upowych pomysłów i produktów w DB. Poszukują technologii, aplikacji, materiałów lub business cases, które mają potencjał i jest szansa na ich wdrożenie aby przyspieszyć transformację cyfrową w całym koncernie DB.

W 2022 roku konkursy te obejmowały :

Sektor działalności operacyjnej i utrzymaniowej gdzie znalazły się takie tematy jak :

 • optymalizacja zamknięć torowych,
 • automatyzacja procesów zbierania danych w terenie kolejowym,
 • monitoring i diagnostyka baterii i akumulatorów,
 • rozwój narzędzi optymalizacyjnych w projektach technologii BIM i Digital Twins,
 • tworzenia procedur i sytemu, który ma za zadanie wspierać procesy decyzyjne wiedzą pozyskaną bezpośrednio od pracowników zaangażowanych w konkretny proces. DB Nezt, które jest sponsorem tego konkretnego projektu zaproponowało aby taki system działał również „na żywo” co wydaje się szczególnie ciekawe.

Sektor kolei regionalnych gdzie zostały zaproponowane do opracowania takie zagadnienia jak:

 • pozyskiwanie nowych klientów i tworzenie dla nich nowych usług,
 • informacja pasażerska w sytuacjach kryzysowych,
 • systemy analityki danych kolejowych w celu zaoferowania nowych usług,
 • program „Train meets Bike”,
 • digitalizacja informacji pasażerskiej stosowanej podczas remontów dworców i innych miejsc obsługi podróżnych,

Sektor kolei dalekobieżnych gdzie można było aplikować w następujących tematach :

 • automatyzacja testowania portalu „ICE Portal” dostępnego na pokładach pociągów,
 • identyfikacja „mowy nienawiści” i hejtu jaki może się z naleźć w kanałach komunikacji z klientem,
 • system dokładnej predykcji zużycia energii elektrycznej przez składy odstawione na przeglądy lub które są w trakcie przygotowań do wyjazdu na trasę

Praktycznie w każdym z tych punków zwycięska firma może liczyć na wsparcie ze strony specjalistów DB, dostęp do rzeczywistych danych, możliwość przetestowania swojego rozwiązania, coaching i mentoring uznanych ekspertów jak również a może przede wszystkim, 25 000 Euro bezzwrotnego grantu.

Jak widać powyżej DB bardzo wyraźnie określają tematykę jakich zgłoszeń oczekują. Można więc zaryzykować twierdzenie, że analiza konkursów jakie zostały ogłoszone pokazuje, w dużym uproszczeniu oczywiście, jakie aspekty swojej działalności kolejarze z koncernu DB uważają, że są do poprawy i gdzie jeszcze bardziej można optymalizować procesy w celu lepszej organizacji a tym samym generowania oszczędności bez obniżania jakości świadczonych usług.

Przez ponad 7 lat swojego istnienia DB mindbox zorganizowała ponad 18 hackathon-ów oraz doradzała i wspierała ponad 150 start-upów w przeprowadzeniu Proof of Concept, z których 60% zostało wybranych do kontynuowania współpracy biznesowej z DB.

Przykładów udanej kooperacji ze start upami jest wiele ale jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest, według mnie, projekt zrealizowany dla DB przez firmę Viscopic. Firma ta zaproponowała i stworzyła na koncernu DB system szkoleń personelu kolejowego opartych na technologii VR. Szkolenia te miały za zadanie przede wszystkim wspierać nowo przyjętych pracowników i niwelować lukę pokoleniową jaka może wystąpić na kolejach niemieckich.

Na targach edukacyjnych LEARNTEC w Karlsruhe Viscopic zdobył wraz z Deutsche Bahn niemiecką nagrodę za innowacyjność w dziedzinie edukacji cyfrowej DELINA 2020. Po tym sukcesie sprawy przyspieszyły i Vicopic został przejęty przez giganta technologicznego zajmującego się technologiami VR/AR – firmę Team Viewer.

Aktualnie produkty Viscope są częścią TeamViewer Frontline.