Koleje Azerbejdżańskie podsumowały wyniki swojej działalności za rok 2022

Koleje Azerbejdżańskie podsumowały wyniki swojej działalności za rok 2022

22 stycznia 2023 | Źródło: Koleje Azerbejdżańskie / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Środki modernizacji infrastruktury wdrożone w 2022 r. przez Koleje Azerbejdżańskie (ADY) oraz ich aktywny udział w międzynarodowych korytarzach transportowych wschód-zachód i północ-południe przyczyniły się do zwiększenia natężenia ruchu i wzmocnienia potencjału tranzytowego Azerbejdżanu.

Fot. Koleje Azerbejdżańskie

 

W 2022 r. w związku ze wzrostem wolumenu przewozów towarowych przewozy tranzytowe wzrosły o 2,9 mln ton do 7,5 mln ton, a przewozy ogółem wzrosły o 3,7 mln ton do 18,7 mln ton. W przewozach ładunków wzrost odnotowano głównie w takich rodzajach ładunków jak: produkty ropopochodne, nawozy chemiczne i mineralne, materiały budowlane, węgiel.

ADY, której celem jest stać się wiodącym partnerem regionu w zakresie przewozów tranzytowych, udało się w 2022 roku dokonać przełomu w tej dziedzinie. Tym samym w porównaniu z 2021 rokiem przewozy towarowe w korytarzu Wschód-Zachód wzrosły o 500 tys. ton do 3,9 mln ton, a w korytarzu Północ-Zachód o 2 mln ton do 2,9 mln ton. Odnotowano 90% wzrost przewozów ładunków korytarzem Północ-Południe, a międzynarodowym szlakiem transkaspijskim – 41%.

Kolej Baku-Tbilisi-Kars w kierunku Turcji przewiozła w 2022 roku 432,3 tys. ton ładunków. Łączna wielkość ruchu towarowego na lata 2017-2022 wyniosła tu 1 348 tys. ton. Według ADY, wdrażany jest szereg ważnych projektów, które mają na celu znaczne zwiększenie ruchu towarowego na tej trasie.

 

Fot. Koleje Azerbejdżańskie

 

W celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania w tranzytowych przewozach towarowych rozpoczęto proces zakupu 605 platform kontenerowych. Ponadto, aby wchłonąć rosnący wolumen tranzytowy, podjęto kilka ważnych decyzji dotyczących zakupu i remontu niezbędnej liczby lokomotyw liniowych i manewrowych

Przebudowa linii kolejowej Sumgait-Yalama o długości 363 km  przebiegała zgodnie z harmonogramem i ukończono 48% robót budowlanych. Realizacja projektu stworzy w przyszłości duże możliwości szybkiego i bezpiecznego transportu większej ilości ładunków w tym kierunku.

 

Sieć kolejowa Azerbejdżanu. Źródło: pl.wikipedia.org

 

Prace projektowe linii kolejowej Horadiz-Aghband, której zakończenie planowane jest na 2024 rok, o długości 140,6 km, zostały wykonane w 78%, a prace budowlane w 38% (53,2 km). Będąc trasą o znaczeniu międzynarodowym, kolej Horadiz-Agband będzie w najbliższej przyszłości odgrywać ważną rolę w szybkim transporcie towarów między Azją a Europą.

 

Fot. Koleje Azerbejdżańskie

 

Na odcinku linii kolejowej Horadiz-Aghband przecinającym rzekę Hekari zakończono 85% prac związanych z budową mostu kolejowego o długości 418 metrów. Najdłuższy most kolejowy w Azerbejdżanie będzie stymulował wzrost przewozów towarowych między krajami regionu.

Poczyniono znaczne postępy w kierunku odbudowy linii kolejowej Barda-Aghdam, zakończono 64% prac budowlanych.

 

Fot. Koleje Azerbejdżańskie

 

W 2022 r. najwyższy wskaźnik od dziesięciu lat osiągnięto w przewozach pasażerskich koleją na terenie całego kraju. Tym samym w ciągu roku przewieziono 5 mln 136 tys. pasażerów. To o 84% więcej niż w 2021 roku. Znaczna część tego wskaźnika (5 mln 8 tys.) dotyczy przewozów na linii obwodowej Absheron. W szczególności w ubiegłym roku przywrócono ruch w kierunku Baku-Ganja-Baku, wypuszczono dodatkowe pociągi na linię z okazji Dnia Solidarności Azerów Świata i Nowego Roku.

Należy zaznaczyć, że przed pandemią – w 2019 r. koleją azerbejdżańską przewieziono łącznie 3 875 729 pasażerów w kierunkach lokalnych i międzynarodowych.

W ciągu roku wykonano wiele prac w kierunku modernizacji lub remontu taboru, a podpisana umową na zakup 10 pociągów pasażerskich typu FLIRT zapewnia ich ostarczenie do Baku w 2023 r. - 2024 r. Nowe pociągi wniosą istotny wkład w bardziej intensywną i wysokiej jakości organizację transportu pasażerskiego na kolei obwodowej Absheron i regionach.
 

Fot. Koleje Azerbejdżańskie