Porozumienie płacowe w PKP CARGO S.A. kończy spór zbiorowy

Porozumienie płacowe w PKP CARGO S.A. kończy spór zbiorowy

24 stycznia 2023 | Źródło: PKP Cargo S.A.
PODZIEL SIĘ

Zarząd PKP CARGO S.A. i związki zawodowe działające w spółce podpisały dzisiaj porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Tym samym w PKP CARGO S.A. zakończył się spór zbiorowy.

 

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Zawarte porozumienie zakłada przyznanie pracownikom Spółki podwyżki wynagrodzenia z  dniem 1 stycznia 2023 r. Szacowany przez Spółkę koszt podwyżek wyniesie ok. 166 mln zł.

Podwyżki uzgodnione w niniejszym porozumieniu wyczerpują postulaty Strony Społecznej dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku i tym samym skutkują zakończeniem sporu zbiorowego w PKP CARGO S.A. wszczętego w 2022 roku.

- Cieszę się, że Zarządowi i stronie społecznej udało się osiągnąć porozumienie płacowe i tym samym zakończyć spór zbiorowy w naszej spółce - mówi Dariusz Seliga, prezes PKP CARGO S.A. - Dzięki temu porozumieniu zapewniliśmy spokój społeczny w przedsiębiorstwie, co na pewno wpłynie pozytywnie na realizację naszych zadań przewozowych wynikających z umów z klientami - podkreśla Dariusz Seliga.

Prezes PKP CARGO wskazuje, że dla władz spółki jednym z głównych priorytetów jest troska o kapitał ludzki. – Zarządowi zależy na tym, aby poprawiać warunki pracy w PKP CARGO S.A., a jednym z elementów tych warunków są wynagrodzenia. Dlatego decyzją obecnego Zarządu było wdrożenie podwyżek płac w Spółce od 1 czerwca 2022 roku. Skala podwyżek uwzględnia możliwości finansowe Spółki i dlatego chciałbym też podziękować naszym partnerom ze związków zawodowych za osiągnięty kompromis - powiedział Dariusz Seliga.

 

PKP CARGO jest  kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i w Unii Europejskiej. Jako Grupa PKP CARGO oferuje klientom zintegrowane usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy , samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W marcu 2015 roku spółka podpisała umowę o strategicznej współpracy z HZ Cargo, chorwackim przewoźnikiem kolejowym, a w maju przejęła 80 proc. udziałów Advanced World Transport (AWT), drugiego co do wielkości kolejowego przewoźnika towarowego w Czechach. W listopadzie 2017 roku PKP CARGO S.A. przejęła pozostałe 20 proc. udziałów w AWT. W grudniu 2018 r. spółka AWT a.s. nabyła 80 proc. udziałów w słoweńskiej spółce PRIMOL-RAIL d.o.o., która w 2019 roku otrzymała certyfikat umożliwiający samodzielną realizację przewozów na rynku słoweńskim.

W skład Grupy PKP CARGO wchodzą spółki zależne, odpowiedzialne m.in. za przewozy intermodalne, krajową i międzynarodową spedycję kolejową (PKP CARGO Connect) oraz serwis i utrzymanie taboru (PKP CARGOTABOR).

30 października 2013 roku PKP CARGO zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE notowanym na giełdzie. Wartość oferty publicznej, w której PKP S.A. sprzedała niemal 50 proc. akcji PKP CARGO, wyniosła 1,42 mld zł. Spółka obecnie wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej głównym akcjonariuszem pozostaje PKP S.A.

W skład Grupy PKP CARGO wchodzą spółki zależne, odpowiedzialne m.in. za przewozy intermodalne, krajową i międzynarodową spedycję kolejową (PKP CARGO Connect) oraz serwis i utrzymanie taboru (PKP CARGOTABOR).

Grupa PKP CARGO prowadzi aktywną działalność z zakresu CSR. Stosuje standardy odpowiedzialnej polityki pracowniczej, realizuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, jest także mecenasem zabytków techniki kolejowej, zgromadzonych m.in. w unikatowym na skalę europejską Skansenie Taboru Kolejowego.

W okresie od stycznia do września 2022 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła ponad 3,8 mld zł przychodów, przewożąc prawie 76 mln ton ładunków.