Trwają ostatnie jazdy przed przekazaniem pierwszych 7 lokomotyw ET43 Dragon 2 dla PKP Cargo

Trwają ostatnie jazdy przed przekazaniem pierwszych 7 lokomotyw ET43 Dragon 2 dla PKP Cargo

26 stycznia 2023 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Na małopolskim odcinku linii kolejowej Tarnów - Podłęże trwają ostanie jazdy przedodbiorcze pierwszych siedmiu dwusystemowych lokomotyw elektrycznych wyprodukowanych przez nowosądecki NEWAG dla PKP Cargo. Jazdy lokomotyw o numerach 13,14,15,17,18,19 i 20 wykonywane są w obecności przacowników PKP Cargo jak i też przedstawicieli zarządców infrastruktury w Czechach i na Słowacji. Już tylko oczekiwane przez producenta zezwolenie na eksploatację na sieci kolejowej w Polsce, w Czechach i na Słowacji wydane przez Europejską Agencję Kolejową (ERA) dzieli nas od chwili przekazania lokomotyw właścicielowi - PKP Cargo. Nowe Dragony 2 mają trafić do Południowego Zakładu PKP Cargo w Katowicach.

Fot. Aleksandra Ligas

 

We wrześniu 2019 roku PKP CARGO S.A. podpisało umowę z konsorcjum firm NEWAG S.A. oraz NEWAG LEASE Sp. z o.o. na zakup 31 nowych sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych. Umowa dotyczyła dostawy siedmiu nowych lokomotyw wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy oraz 24 nowych lokomotyw dwunapięciowych, wyposażonych w systemy zasilania 3 kV DC i 25 kV 50 Hz AC. Wartość umowy nie przekroczy kwoty 518,9 mln złotych netto. W ramach umowy Konsorcjum NEWAG zobowiązało się do dostawy oprogramowania oraz licencji niezbędnych do obsługi lokomotyw oraz dostawy zestawu fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów wchodzących w skład tzw. zestawu antyawaryjnego. Konsorcjum przeszkoli oraz przeprowadzi autoryzację personelu PKP CARGO w zakresie utrzymania i eksploatacji lokomotyw.

 

Fot. Aleksandra Ligas

 

Fot. Aleksandra Ligas

 

Pierwotny harmonogram umowy zakładał dostawę siedmiu lokomotyw wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy w czwartym kwartale 2019 roku. W 2021 roku NEWAG miał dostarczyć PKP CARGO 12 pojazdów w wersji dwunapięciowej, a kolejne 12 sztuk tej wersji - w 2022 roku.

Dotychczas Newag dostarczył siedem lokomotyw jednosystemowych wyposażonych w spalinowy moduł dojazdowy. Nowosądecki producent podpisał z zamawiającym PKP Cargo aneks do umowy, który zmienił harmonogram dostaw. Jak poinformował  NEWAG zawarcie aneksu przesuwającego termin dostarczenia pojazdów spowodowane było głównie przez trudności w procesie homologacyjnym lokomotyw wywołane pandemią wirusa Sars-CoV-2 oraz zmianami wymagań obowiązujących na sieci kolejowej w Republice Czeskiej oraz Republice Słowacji.

Zakup nowych lokomotyw sześcioosiowych w przedstawionej konfiguracji jest istotnym elementem realizacji jednego z najważniejszych celów strategicznych Grupy PKP CARGO w zakresie efektywności operacyjnej, jakim jest modernizacja i optymalizacja zasobów taborowych i procesów utrzymaniowych.

 

Fot. Aleksandra Ligas

 

Fot. Aleksandra Ligas