Adif wprowadza innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania i usprawniania przejazdów kolejowych

Adif wprowadza innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania i usprawniania przejazdów kolejowych

28 stycznia 2023 | Źródło: ADIF / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Hiszpański zarządca infrastruktury kolejowej - Adif kontynuuje wdrażanie nowych rozwiązań o większej innowacyjności technologicznej w zakresie zarządzania i usprawniania przejazdów kolejowych w celu zwiększenia warunków bezpieczeństwa infrastruktury transportowej, zarówno dla ruchu drogowego, jak i kolejowego.

 

Fot. Adif

 

W tym sensie Adif wykorzystuje kamery sztucznej wizji do optymalizacji różnych procedur, takich jak weryfikacja średniej dziennej liczby pojazdów i pieszych na każdym przejeździe kolejowym lub skrzyżowaniu, które to dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą być dostarczone przez właściciela drogi lub autostrady. Technologia ta, która uzupełnia klasyczne systemy pomiarowe, takie jak maty pneumatyczne, zapewnia znaczną wartość dodaną, ponieważ jest w stanie rozróżnić pojazdy ciężkie, samochody, motocykle, pieszych, skutery i rowery.

Pomiary przeprowadzane są na reprezentatywnej próbce. Do tej pory zmierzono już ponad 100 przejazdów kolejowych, a planowane jest kontynuowanie tych prac na łącznie około 300 przejazdach na sieci Adif. Przy tym wszystkim, po przetworzeniu danych i zastosowaniu metodologii opartej na statystyce, możliwe będzie obliczenie liczby pieszych i pojazdów przekraczających wszystkie przejazdy kolejowe Adif, dane niezbędne do optymalizacji niezbędnych działań na każdym z przejazdów, zarówno w celu usunięcia, jak i poprawy ochrony.

Wykrywanie przeszkód na torze.

Z drugiej strony Adif planuje zainstalować system kamer sztucznej wizji, które będą wykrywały przeszkody na skrzyżowaniu torów i drogi w momencie opuszczania szlabanów, co również zwiększy warunki bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Dotychczasowe detektory przeszkód instalowane na przejazdach kolejowych opierały się na detekcji za pomocą pętli lub cewek indukcyjnych (o charakterze magnetycznym). Systemy detekcji kamer wizyjnych mogą w czasie rzeczywistym informować instalację zabezpieczającą przejazd kolejowy o każdym wystąpieniu lub zajęciu przez pojazd lub inną przeszkodę obszaru skrzyżowania drogi z torowiskiem w trakcie procesu zamykania i zabezpieczania przejazdu.

Wykrywanie przeszkód za pomocą kamer wizyjnych uzupełnia instalacje zabezpieczające przejazdy kolejowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego (sygnały stałe, świetlne i akustyczne, półrogatki, podwójne półrogatki lub szlabany automatyczne lub blokowane).

W pierwszej fazie kamery wizyjne zostaną zainstalowane na przejazdach kolejowych w prowincjach Valladolid (Viana de Cega i Valladolid); Palencia (Monzón de Campos i Herrera de Pisuerga); Burgos (Pancorbo), Alicante (Redován), Pontevedra (Porriño) i Saragossa (Ricla).

Zdalny nadzór w czasie rzeczywistym.

Oprócz wspomnianych technologii Adif pracuje nad instalacją innych zaawansowanych systemów technologicznych do zdalnego nadzoru przejazdów kolejowych w czasie rzeczywistym, w celu poprawy ich wydajności i dostępności, skrócenia czasu rozwiązywania incydentów oraz ułatwienia konserwacji zarówno korekcyjnej, jak i predykcyjnej.

Wiąże się to z wdrożeniem centralizacji istniejących rejestratorów dla zdalnego sterowania i nadzoru wszystkich przejazdów kolejowych, mając możliwość uzyskania informacji o rejestracji zdarzeń i ich statusie. Rejestratory przechowują, zapamiętują i zachowują wszystkie informacje, zdarzenia i ruchy na przejeździe kolejowym.

Prototypy zabezpieczeń przejść między peronami.

Z drugiej strony, Adif instaluje dwa prototypy systemów zabezpieczeń, wyposażonych w sygnalizację świetlną i akustyczną (SLA), dla przejść przez tory pomiędzy peronami dla pasażerów, w celu przetestowania i porównania obu tych systemów i uzyskania ostatecznego rozwiązania funkcjonalnego dla całej sieci kolejowej. Prototypy te zostaną wykorzystane do zbadania dwóch różnych alternatyw i filozofii ostrzegania o obecności pociągów i pomocy pasażerom.

Jedno rozwiązanie opiera się na aktywnej interakcji SLA z podróżnym, natomiast drugie na pasywnym systemie informacyjnym bez interakcji z podróżnym. Oba rozwiązania mają swój punkt wyjścia w wykryciu pociągu przez czujniki zamontowane na torach, które wykrywają przejazd pociągu, gdy ten mija ten punkt.

Działania te przyczyniają się do osiągnięcia różnych Celów Zrównoważonego Rozwoju: SDG 3 (Zdrowie i dobre samopoczucie), SDG 9 (Przemysł, innowacje i infrastruktura) oraz SDG 11 (Zrównoważone miasta i społeczności).