Bajpas kartuski: kratownicowe mosty zapewnią sprawne podróże z Kaszub do Trójmiasta

Bajpas kartuski: kratownicowe mosty zapewnią sprawne podróże z Kaszub do Trójmiasta

30 stycznia 2023 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Zakończony został remont mostu kolejowego w Niestępowie, kontynuowane są prace na podobnym obiekcie w Rutkach. Ponad 100-letnie mosty nad rzeką Radunią zapewnią sprawne i bezpieczne podróże koleją po tzw. bajpasie kartuskim, który umożliwi dojazd z Kaszub do Gdańska podczas modernizacji linii kolejowej nr 201. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za kwotę 95,2 mln zł netto ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

Fot. PKP PLK

 

Most w Niestępowie został kompleksowo wyremontowany, metalowe przęsło zakonserwowano i pomalowano, gotowy jest tor. Na moście w Rutkach wymieniono wyeksploatowane elementy, na środkowym, kratowym przęśle, zabudowano konstrukcję, na której montowany będzie tor oraz wykonano zabezpieczenie antykorozyjne stalowej części obiektu. Ponad 100-letnie mosty nad Radunią zapewnią sprawne i bezpieczne połączenie kolejowe Kaszub z Trójmiastem.

Inwestujemy w polską kolej po to, aby coraz więcej pasażerów mogło i chciało korzystać z tego środka transportu. Prace toczą się w każdym regionie kraju - również na Pomorzu. Wkrótce zakończymy tę ważną, otwierającą nowe możliwości inwestycję - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

 

Fot. PKP PLK

 

Na trasie wykonane zostały wszystkie prace związane ze wzmocnieniem podtorza i budową odwodnienia linii. Budowany jest nowy peron w Żukowie Zachodnim, a w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile prowadzone są prace przygotowawcze. Perony zapewnią wygodny dostęp do kolei dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Realizacja bajpasu kartuskiego zwiększy możliwości połączeń kolejowych w województwie pomorskim. Bajpas zapewni dojazd pociągami do Kartuz i okolic z Trójmiasta podczas modernizacji linii kolejowej nr 201 Bydgoszcz – Trójmiasto. Inwestycja poprawi dostęp do kolei oraz umożliwi sprawne i wygodne, codzienne podróże do pracy czy szkoły - powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

 

Fot. PKP PLK

 

Zakończenie wszystkich prac planuje się w czerwcu 2023 r. Wartość inwestycji w ramach projektu pn. „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Gdańsk Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej” na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” to 95,2 mln zł netto.