PKP CARGOTABOR zawarł umowę na zakup aktywów likwidowanego oddziału spółki Alstom Pojazdy Szynowe

PKP CARGOTABOR zawarł umowę na zakup aktywów likwidowanego oddziału spółki Alstom Pojazdy Szynowe

30 stycznia 2023 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Kontrakt przewiduje zakup przez PKP CARGOTABOR składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) likwidowanego oddziału Alstom w Łodzi. Zakład zajmuje się produkcją części, podzespołów, i zespołów aparatury elektrycznej stosowanych w polskich lokomotywach elektrycznych i spalinowych.

 

Fot. Kurier Kolejowy

 

Utrzymanie dotychczasowej produkcji w tym zakładzie leży w interesie Grupy PKP CARGO. Umowa jest bardzo ważna dla Grupy ze względu na zapewnienie dostępności pakietów naprawczych aparatury elektrycznej dla serii lokomotyw użytkowanych przez spółki z Grupy PKP CARGO. Tym samym Grupa zapewni sobie możliwość dostępności komponentów niezbędnych dla serwisu lokomotyw. Podpisana przez PKP CARGOTABOR umowa ma również ogromne znaczenie z punktu widzenia repolonizacji polskiego przemysłu i utrzymania miejsc pracy.

PKP CARGO jest kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i w Unii Europejskiej. Jako Grupa PKP CARGO oferuje klientom zintegrowane usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W marcu 2015 roku spółka podpisała umowę o strategicznej współpracy z HZ Cargo, chorwackim przewoźnikiem kolejowym, a w maju przejęła 80 proc. udziałów Advanced World Transport (AWT), drugiego co do wielkości kolejowego przewoźnika towarowego w Czechach. W listopadzie 2017 roku PKP CARGO S.A. przejęła pozostałe 20 proc. udziałów w AWT. W grudniu 2018 r. spółka AWT a.s. nabyła 80 proc. udziałów w słoweńskiej spółce PRIMOL-RAIL d.o.o., która w 2019 roku otrzymała certyfikat umożliwiający samodzielną realizację przewozów na rynku słoweńskim.

W skład Grupy PKP CARGO wchodzą spółki zależne, odpowiedzialne m.in. za przewozy intermodalne, krajową i międzynarodową spedycję kolejową (PKP CARGO Connect) oraz serwis i utrzymanie taboru (PKP CARGOTABOR).

30 października 2013 roku PKP CARGO zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE notowanym na giełdzie. Wartość oferty publicznej, w której PKP S.A. sprzedała niemal 50 proc. akcji PKP CARGO, wyniosła 1,42 mld zł. Spółka obecnie wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej głównym akcjonariuszem pozostaje PKP S.A.

W skład Grupy PKP CARGO wchodzą spółki zależne, odpowiedzialne m.in. za przewozy intermodalne, krajową i międzynarodową spedycję kolejową (PKP CARGO Connect) oraz serwis i utrzymanie taboru (PKP CARGOTABOR).

Grupa PKP CARGO prowadzi aktywną działalność z zakresu CSR. Stosuje standardy odpowiedzialnej polityki pracowniczej, realizuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, jest także mecenasem zabytków techniki kolejowej, zgromadzonych m.in. w unikatowym na skalę europejską Skansenie Taboru Kolejowego.

W pierwszej połowie 2022 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła ponad 2,4 mld zł przychodów operacyjnych, przewożąc 51 mln ton ładunków.