Bariery akustyczne dla dwudziestu gmin, dla spokojniejszej Doliny Środkowego Renu

Bariery akustyczne dla dwudziestu gmin, dla spokojniejszej Doliny Środkowego Renu

30 stycznia 2023 | Źródło: Deutsche Bahn / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Deutsche Bahn (DB) buduje ekrany akustyczne w 20 gminach od Leutesdorf w Nadrenii-Palatynacie do Eltville w Hesji. W celu trwałego odciążenia mieszkańców Doliny Środkowego Renu od hałasu wywołanego ruchem kolejowym budowane są ekrany akustyczne o łącznej długości około 27 kilometrów. Dzięki temu dla około 22 tysięcy osób będzie zauważalnie ciszej. DB, rząd federalny i kraje związkowe zainwestują wspólnie w ten projekt ponad 130 milionów euro.

 

Fot. Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben

 

Dziś symbolicznie rozpoczęto budowę w pierwszych sześciu lokalizacjach. W każdym przypadku po obu stronach Renu powstaje 1,8 km ekranów akustycznych. W Hesji na prawym brzegu Renu prace rozpoczną się w Rüdesheim, Erbach, Hattenheim i Oestrich-Winkel, na lewym brzegu Renu w Nadrenii-Palatynacie w Weißenthurm i Brey.

Berthold Huber, członek zarządu ds. infrastruktury w DB - "Transport kolejowy dla mieszkańców Doliny Środkowego Renu musi stać się cichszy. Tylko w ten sposób możemy uzyskać tu i w całym kraju niezbędną akceptację dla zmiany środka transportu na przyjazną dla klimatu kolej. Szczególne podziękowania kieruję do Rady Doradczej ds. Cichszej Doliny Środkowego Renu - w dialogu z mieszkańcami udało nam się już wiele osiągnąć dla poprawy ochrony przed hałasem w tym szczególnym regionie. Dalszą ulgę przyniesie budowa ekranów akustycznych.

Dr Volker Wissing, federalny minister ds. cyfryzacji i transportu - "Aby osiągnąć nasze cele w zakresie ochrony klimatu, musimy przenieść więcej ruchu na kolej, rozbudować i rozszerzyć sieć. Ta konieczność polityki klimatycznej oznacza duże obciążenie dla wielu ludzi wzdłuż głównych tras kolejowych. Hałas jest niewidoczny, ale ma bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców: Zaskakuje, wpływa na zdrowie, pozbawia snu. Zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego masowo inwestujemy w ochronę przed hałasem dla poszkodowanych mieszkańców.

 

Willi Pusch, wiceprzewodniczący Rady Doradczej Spokojniejsza Dolina Środkowego Renu,
Dr Volker Wissing, federalny minister spraw cyfrowych i transportu,
Berthold Huber, członek zarządu DB Infrastructure;
Katrin Eder, minister stanu ds. ochrony klimatu, środowiska, energii i mobilności
kraju związkowego Nadrenia-Palatynat;
Tarek Al-Wazir, heski minister gospodarki, energii, transportu i mieszkalnictwa;
Fot. Deutsche Bahn AG / Stefan Wildhirt

 

Katrin Eder, minister stanu ds. ochrony klimatu, środowiska, energii i mobilności Nadrenii-Palatynatu -"Hałas powodowany przez kolejowy ruch towarowy jest piętą achillesową przyjaznego dla klimatu środka transportu, jakim jest kolej. W Dolinie Środkowego Renu zanieczyszczenie hałasem jest nadal na poziomie, który można zakwalifikować jako szkodliwy dla zdrowia. Dlatego należy z zadowoleniem przyjąć każdy środek, który zmniejsza poziom zanieczyszczeń. Od samego początku byliśmy zaangażowani w prace komitetu doradczego ds. ciszy w dolinie środkowego Renu i cieszę się, że budowa pierwszych ekranów akustycznych z pakietu środków może się wreszcie rozpocząć. Potrzebne są jednak dalsze środki, aby osiągnąć akceptowalny poziom zanieczyszczenia, który może służyć jako długoterminowa perspektywa dla osób dotkniętych tym problemem. Do tego potrzebna jest podstawa prawna, taka jak wprowadzenie wiążących wartości granicznych."

Tarek Al-Wazir, heski minister gospodarki, energii, transportu i mieszkalnictwa  -"Poprawa sytuacji w zakresie hałasu w unikalnym krajobrazie kulturowym Doliny Środkowego Renu poprzez nowe środki ochrony przed hałasem jest absolutnie konieczna. Mimo że szlaki reńskie stanowią infrastrukturę kolejową, za którą odpowiada rząd federalny, kraje związkowe przyczynią się do ochrony przed hałasem kolejowym poprzez podział kosztów budowy w interesie obywateli dotkniętych hałasem. Celem powinno być ponadto wdrożenie środków ochrony przed hałasem dla kolejnych gmin najpóźniej w ramach planowanego generalnego remontu prawego odcinka Renu jeszcze w połowie lat dwudziestych."

 

Fot. Deutsche Bahn AG  / Michael Neuhaus

 

Willi Pusch, wiceprzewodniczący Rady ds. ciszy w Dolinie Środkowego Renu - "Dzisiejsze rozpoczęcie budowy pokazuje wyraźnie, że praca Rady ds. ciszy w Dolinie Środkowego Renu jest opłacalna! Bezpośredni dialog pomiędzy inicjatywami obywatelskimi, odpowiedzialnymi politykami i Deutsche Bahn pomaga wszystkim mieszkańcom na drodze do większej ochrony przed hałasem w Dolinie Środkowego Renu. Ekrany akustyczne dla 20 gmin - każdy indywidualnie zaprojektowany - to kolejny ważny kamień milowy".

Jeśli chodzi o planowanie i realizację ochrony przed hałasem, DB pozostaje w bezpośrednim kontakcie z lokalnymi mieszkańcami za pośrednictwem rady doradczej Leiseres Mittelrheintal (Cichsza Dolina Środkowego Renu), która została założona w 2012 roku. Tutaj wszyscy siedzą przy jednym stole: inicjatywy obywatelskie, przedstawiciele polityki i DB. Z powodzeniem wdrożono już wiele wspólnie opracowanych środków mających na celu zmniejszenie hałasu, które opierają się na odpowiednich warunkach lokalnych, a tym samym uwzględniają również miejsce światowego dziedzictwa. W ostatnich latach DB zainstalowała już na przykład na około 52 kilometrach torów tzw. amortyzatory wstęgowe. Zmniejszają one drgania szyny powodowane przez przejeżdżające pociągi, a tym samym hałas.

 

Fot. Deutsche Bahn AG  / Michael Neuhaus

 

Dolina Górnego Środkowego Renu to region szczególny pod kilkoma względami: wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a jednocześnie będący częścią jednej z najważniejszych europejskich osi transportu kolejowego w ruchu północ-południe. Szczególne położenie pomiędzy rzeką a zboczami górskimi powoduje sytuację potęgującą dźwięki; dodatkowo wiele przejazdów przez miasto jest bardzo wąskich.

Ochrona przed hałasem w DB

Rząd federalny i DB pracują wspólnie nad celem ochrony przed hałasem 2030/2050, zgodnie z którym do 2030 roku ponad 800 000 mieszkańców w całych Niemczech ma zostać uwolnionych od hałasu związanego z ruchem kolejowym. To ponad połowa wszystkich mieszkańców, którzy obecnie mieszkają wzdłuż hałaśliwych linii. Do 2050 roku hałas od kolei zostanie zredukowany dla wszystkich dotkniętych nim mieszkańców. Pomyślne wyposażenie wszystkich wagonów towarowych DB Cargo w hamulce typu Whisper oraz realizacja programu ochrony przed hałasem przynoszą już odczuwalną ulgę ludziom w całych Niemczech.