Przyszłość napędu wodorowego w transporcie szynowym w świetle ostatnich raportów i opracowań

Przyszłość napędu wodorowego w transporcie szynowym w świetle ostatnich raportów i opracowań

31 stycznia 2023 | Autor: Marcin Trzaska | Źródło: Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
PODZIEL SIĘ

Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego zainicjowało pisemną Debatę o KONKURENCYJNOŚCI I ROZWOJU KOLEI W POLSCE, W PERSPEKTYWIE 2030 roku. W ramach tej debaty na portalu Stowarzyszenia opubllikowany został referat przygotowany przez Prezesa Marcina Trzaskę pt. "Przyszłość napędu wodorowego w transporcie szynowym w świetle ostatnich raportów i opracowań". 

Fot. Archiwum KK

 

Napęd wodorowy już od dawna wzbudza ogromne emocje w sektorze transportu szynowego. W większości pozytywne…

Jednakże jego zastosowanie na szeroką skalę w najbliższej przyszłości jest coraz częściej poddawane szczegółowym rozważaniom. Szczególną uwagę zwraca się na stronę ekonomiczną zastosowania tego napędu jak również na problematykę związaną z produkcją, dystrybucją i magazynowaniem paliwa wodorowego, czyli problemy jakie będą leżały głównie po stronie użytkowników taboru i organizatorów transportu publicznego.

Zamieszczony tekst jest przeglądem publikacji i raportów jakie ukazały się na ten temat w ostatnich miesiącach. Pomimo tego, że zostały one przygotowane przez różne organizacje i różnych autorów to ich wnioski końcowe są zbieżne.

Wodór jest paliwem, które w transporcie szynowym na razie zdecydowanie przegrywa z klasyczną trakcją elektryczną. Dlatego też jego zastosowanie będzie z pewnością ograniczone i każdorazowo będzie wymagało bardzo szczegółowych analiz i studiów wykonalności w odniesieniu do konkretnej linii. Tego typu analiz na polskiej kolei jak na razie nie ma.

Marcin Trzaska

Zachęcamy do zapoznania się z całościa opracowanego przez autora materiału.