Dobra punktualność w 2022 roku, SBB chce utrzymać poziom mimo wielu budów w kolejnych latach

Dobra punktualność w 2022 roku, SBB chce utrzymać poziom mimo wielu budów w kolejnych latach

02 lutego 2023 | Źródło: SBB / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W 2022 r. pociągi pasażerskie SBB kursowały bardzo punktualnie, 92,5 procent przyjechało na czas - również dzięki dobremu rozplanowaniu placów budowy. Różnice regionalne są jednak duże. W Szwajcarii francuskojęzycznej i Ticino konieczne są działania mające na celu poprawę punktualności.

 

Zegar dworcowy w Bazylei. Fot. SBB .

 

Pociąg uważa się za punktualny, jeśli przyjeżdża do stacji docelowej z opóźnieniem mniejszym niż trzy minuty. W przewozach pasażerskich dotyczyło to w ubiegłym roku 92,5 proc. pociągów. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost o 0,6 punktu procentowego. Tylko w pandemicznym roku 2020 pociągi były o 0,1 punktu procentowego bardziej punktualne. Porównanie jest jednak trudne. W tym czasie mniejszy był zakres moder nizacji infrastruktury, a ponieważ było mniej pasażerów, wiele pociągów zostało skróconych.

Przyczyn dobrej punktualności w 2022 roku jest kilka. SBB usprawniło planowanie placów budowy. Pociągi musiały też w mniejszej liczbie miejsc kursować wolniej z powodu robót drogowych. Jedynie kilka nocnych prac budowlanych nie zostało zakończonych w terminie umożliwiającym rozpoczęcie działalności we wczesnych godzinach porannych. Różne wyspecjalizowane służby prowadzące prace budowlane i zarządzające eksploatacją kolei współpracowały ze sobą bardzo dobrze. Wniosek - kolej zintegrowana sprawdziła się. Będzie to miało również duże znaczenie w najbliższych latach, ponieważ w 2023 r. i w kolejnych latach ponownie znacząco wzrośnie wolumen budowy. SBB chce utrzymać poziom punktualności mimo licznych robót torowych.

Dobre wyniki punktualności w 2022 roku wynikały również z mniejszego wykorzystania zdolności przewozowej pociągów na początku roku oraz sprzyjającej pogody. W ostatnim kwartale pociągi były bardziej punktualne niż kiedykolwiek od 2017 roku. Zazwyczaj opóźnienia wtedy się kumulują z powodu często mokrej, zimnej i mglistej aury.

98,7 proc. klientów osiągnęło swoje połączenia w 2022 r. Jest to o 0,2 punktu procentowego mniej niż w roku poprzednim. Jednym z powodów było więcej opóźnień w pociągach międzynarodowych.

Punktualność w zachodniej Szwajcarii i Ticino niezadowalająca

Najbardziej punktualnie pociągi kursowały w niemieckojęzycznej Szwajcarii. W zachodniej Szwajcarii opóźnienia stały się częstsze od września. Powodem było to, że harmonogram był zbyt napięty, aby umożliwić wiele trwających prac budowlanych. SBB współpracuje z Federalnym Urzędem Transportu i kantonami francuskojęzycznej Szwajcarii nad opracowaniem nowego rozkładu jazdy w tym regionie Szwajcarii. Ma on być wdrażany od rozkładu jazdy w 2025 r. i będzie dalej rozwijany w ramach stopniowego wprowadzania koncepcji obsługi do 2035 r. Celem jest zwiększenie punktualności pociągów, poprawa połączeń i umożliwienie sprawnego funkcjonowania placów budowy.

W Ticino opóźnienia występowały szczególnie często od maja do września. Było to spowodowane wieloma zakłóceniami w pracy nowych pociągów regionalnych TILO. Ponadto pociągi TILO nie mogły być używane zgodnie z planem ze względu na opóźnione zatwierdzenie we Włoszech. Od jesieni nowe pociągi TILO kursowały bardziej niezawodnie. Sucha, a więc dobra pogoda na kolei w ostatnim kwartale, jak również niezawodnie funkcjonujące obiekty kolejowe zapewniły również większą punktualność pociągów.

Punktualność przesyłek w ruchu towarowym tylko nieznacznie się poprawiła

Punktualność przesyłek w ruchu towarowym w SBB Cargo Switzerland nie była zadowalająca: wyniosła 91,5 procent, punktualność w ruchu wagonów była o 0,5 procent wyższa niż w poprzednim roku. SBB Cargo zamierza jednak jeszcze bardziej poprawić punktualność.