Podróżowanie koleją w regionie miejskim Liverpoolu weszło w ubiegłym tygodniu w nową erę

Podróżowanie koleją w regionie miejskim Liverpoolu weszło w ubiegłym tygodniu w nową erę

02 lutego 2023 | Źródło: Stadler Rail / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Burmistrz Liverpool City Region Steve Rotheram okrzyknął poniedziałek 23 stycznia "wielkim dniem, nie tylko dla naszego regionu, ale dla całego kraju", ponieważ pierwszy z nowych pociągów regionu wartych 500 milionów funtów wszedł po raz pierwszy do służby pasażerskiej. Nowe, najnowocześniejsze pociągi z szeroką gamą cech i funkcji zorientowanych na klienta zmienią sposób podróżowania. Pociągi są budowane i serwisowane przez szwajcarskiego producenta, firmę Stadler i zastąpią prawie 40-letni tabor, który obecnie jeździ po sieci - jeden z najstarszych w Wielkiej Brytanii.

Fot. Stadler Rail

 

Sztandarowy projekt władz Liverpoolu, dzięki któremu region Merseyside zyska nową flotę nowoczesnych, ekologicznych pociągów, miał zostać uruchomiony do końca 2021, jednak w efekcie komplikacji, niezależnych od producenta jego realizacja została opóźniona. Pierwsze cztery pojazdy były zbudowane w fabryce Stadlera w Szwajcarii, produkcję następnych kontynuowano w zakładzie w Polsce, w Siedlcach.

Stadler podpisał 16 lutego 2017 roku umowę ze spółką Merseytravel (strategiczny doradca ds. transportu dla współnych władz regionu miejskiego Liverpoolu, w ich imieniu odpowiadający za realizację transportu) o wartości do 700 milionów funtów na budowę i utrzymanie 53 pociągów metra w sieci Merseyrail dla regionu miejskiego Liverpoolu. Zamawiający miał również możliwość zamówienia dodatkowych 60 jednostek taboru kolejowego. Wszystkie nowe czterowagonowe pociągi miały być włączone do eksploatacji do 2021 roku, a pierwsza jednostka rozpocząć testy w połowie 2019 roku. Jednak pierwszy z nowych pociągów Stadler Merseyrail klasy 777 przyjechał do Merseyside  z fabryki w Szwajcarii dopiero w styczniu 2020 roku i rozpoczęły się testy homologacyjne.

 

Fot. Merseytravel

 

Niestety w 2020 roku projekt został zahamowany głównie przez konsekwencje pandemii Covid-19. Budżet projektu zakupu nowych pociągów został skalkulowany w znacznej mierze w oparciu o planowane zwiększone wpływy z realizowanych usług przewozowych na sieci Merseyrail. Pandemia i spowodowany nią lockdown radykalnie ograniczyły wpływy i zburzyły założenia budżetowe. Dodatkowo pojawiła się obawa o skalę powrotu pasażerów na pokłady pociągów po zakończeniu pandemii. Pandemia spowodowała także zwiększenie kosztów jazd testowych nowych składów, które stały się bardziej wymagające i czasochłonne, co także dodatkowo obciążało budżet projektu.

Jak by tego było mało pojawił się spór ze związkiem zawodowym RMT zrzeszającym pracowników wszystkich branż transportowych i ASLEF - związkiem zawodowym reprezentującym maszynistów. Członkowie związku uczestniczyli w wielu strajkach, w długo trwającym sporze z operatorem Merseyrail o brak "strażników" w nowych jednostkach. W dotychczas działający starych pociągach "strażnik", z tylnej kabiny składu obsługuje otwieranie i zamykanie drzwi i daje maszyniście sygnał do odjazdu. 

Zanim jednak pociągi mogły wyjechać na tory Merseyrail, konieczne było przeprowadzenie poważnych prac przy 54 peronach w całej sieci kolejowej.

Dotychczasowa flota Merseytravel należy do najstarszych w Wielkiej Brytanii, ze średnią wieku 40 lat. Zamówienie pozwoli na całkowitą jej wymianę, dzięki czemu komfort podróży znacznie się poprawi. Pojazdy, przy zachowaniu tej samej liczby miejsc siedzących, pomieszczą na pokładzie o 60% więcej podróżnych, a czas podróży zostanie skrócony o 10%.

 

Fot. Merseytravel

 

Pojazdy posiadają obniżoną podłogę, o wysokości zaledwie 960 mm nad poziomem szyny. Pomieszczą 486 pasażerów, oferując 182 miejsca siedzące, 302 miejsca stojące oraz dwa miejsca na wózki dla osób niepełnosprawnych. Pudła wagonów są zbudowane ze stopów aluminium, dzięki czemu pojazdy są bezpieczniejsze i bardziej efektywne kosztowo.

Składy mają 64,98 m długości i 2,82 m szerokości i zostały przystosowane do korzystania z sieci 750 DC. Będą poruszały się z prędkością do 120 km/h. Jednostki  wyposażenie są także w baterie, które umożliwiają autonomiczną jazdę na terenie zajezdni i warsztatów bez zasilania. W przyszłości składy będą mogły zostać dostosowane do napięcia 25kV AC oraz do systemu ETCS poziomu II.

 

Fot. Merseytravel

 

Nowe pociągi są dostosowane do oczekiwań pasażerów korzystających z sieci kolei miejskiej Merseytravel, które zostały zebrane w ramach przeprowadzonej ankiety. Dzięki zastosowaniu wysuwanych stopni w pojeździe, wyeliminowany zostanie problem odstępu między pociągiem a peronem. Nowe pojazdy posiadają otwartą przestrzeń, bez drzwi wewnętrznych oddzielających wagony, pozwalającą na komfortowe przemieszczenie się po pojeździe zarówno osobom poruszającym się na wózkach jak i osobom starszym, z wózkami dziecięcymi, bagażem i rowerami. Szerokie drzwi zapewnią sprawną wymianę pasażerów, a zastosowana w nich sygnalizacja świetlna informuje, kiedy można bezpiecznie wsiąść i wysiąść z pociągu. Pociągi posiadają szerokie korytarze, więcej miejsca w obszarze wejścia do pojazdu i większą ilość uchwytów, dzięki którym podróż będzie bezpieczniejsza dla pasażerów zajmujących miejsca stojące.

Wnętrze jest odporne na uszkodzenia, na zewnątrz zostanie zastosowana ochrona anty-graffiti. Kabina maszynisty, dzięki lepszej widoczności i ergonomicznemu pulpitowi, zapewnia komfortowe środowisko pracy kierującemu pojazdem i będzie wyposażona we wszelkie funkcje uniwersalnego, nowoczesnego pociągu.

 

Fot. Stadler Rail

 

W ramach umowy serwisowej Stadler będzie wykonywał prace serwisowe i naprawcze w ciągu całego 35-letniego okresu eksploatacji pojazdów.  W celu zapewnienia jak największej dostępności pociągów i jak najbardziej efektywnego ich wykorzystania Stadler zobowiązany był zaprojektować, wybudować, wyposażyć i eksploatować całkowicie nowe, nowoczesne centrum serwisowe w Kirkdale. Stadler będzie również odpowiedzialny za utrzymanie istniejącej już floty, które będzie prowadzone w zakładzie w Birkenhead.