PKP Intercity rozpoczyna współpracę z Politechniką Wrocławską

PKP Intercity rozpoczyna współpracę z Politechniką Wrocławską

10 lutego 2023 | Źródło: PKP Intercity
PODZIEL SIĘ

PKP Intercity podpisało umowę o współpracy naukowo-technicznej z Politechniką Wrocławską. Studenci skorzystają m.in. ze staży, praktyk, zajęć praktycznych oraz wizyt studyjnych. Ponadto narodowy przewoźnik i wrocławska uczelnia będą współpracować w tworzeniu nowej oferty edukacyjnej w tym kursów, szkoleń, studiów dualnych, studiów podyplomowych i nowych kierunków studiów i specjalności.

 

Fot. PKP Intercity
PKP Intercity konsekwentnie realizuje strategię inwestycyjną „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji. Wdrażanie w życie tych ambitnych planów, zakładających inwestycje w tabor, infrastrukturę i rozwiązania technologiczne, oznacza potrzebę posiadania wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej oraz wymiany wiedzy i doświadczeń ze środowiskiem naukowym. W tym celu spółka podejmuje współprace z najlepszymi polskimi uczelniami technicznymi.

Porozumienie podpisali prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni oraz członek zarządu PKP Intercity – dr inż. Artur Resmer. 

 

Fot. PKP Intercity 

 

Politechnika Wrocławska kształci inżynierów, którzy są znakomicie przygotowani do realizacji stawianych im zadań. Firmy oczekują jednak od uczelni nie tylko dobrze wykształconych absolwentów, ale absolwentów przygotowanych stricte pod konkretne wymagania. Dlatego jestem przekonany, że dzisiejsza umowa przyniesie obu stronom wiele korzyści. Porozumienie to także dowód uznania wysokiego poziomu naszych naukowców, którym teraz łatwiej będzie realizować badania wspólnie z PKP Intercity – mówi prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski.

Przedmiotem umowy z Politechniką Wrocławską jest także współpraca naukowo-techniczna – wzajemne wsparcie merytoryczne oraz stała wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju i badań branży kolejowej m.in. przez realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych, przygotowywanie analiz i ekspertyz, organizowanie wizyt studyjnych dla kadry naukowej uczelni w jednostkach organizacyjnych PKP Intercity.

Ważnym punktem porozumienia będzie też propagowanie wśród społeczeństwa branży kolejowej i jej rozwoju, promocja transferu dorobku naukowego do branży kolejowej przez organizację konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów z udziałem studentów i kadry naukowej, wspólne publikacje branżowe i naukowe, współpraca z biurem karier uczelni, udział w gremiach doradczych partnerów celem planowania wspólnej działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowej.

Wrocław, Kraków i Warszawa to ważne miasta zarówno na kolejowej, jak i edukacyjnej mapie Polski. Współpraca z najlepszymi kuźniami talentów i umiejętności w kraju pomoże PKP Intercity dalej rozwijać transport przyszłości, którym jest kolej. Zależy nam na pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników, a absolwenci uczelni zyskują łatwiejsze rozpoczęcie kariery zawodowej – korzyści z tej współpracy odnosi każda ze stron – podkreśla dr inż. Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity.

Politechnika Wrocławska to już trzecia uczelnia, która rozpoczęła współpracę z PKP Intercity. W grudniu zeszłego roku podobne porozumienie o współpracy naukowo-technicznej i edukacyjnej zostało podpisane z Politechniką Krakowską, a 31 stycznia 2023 r. do grona dołączyła Politechnika Warszawska.