Podróż specjalnym pociagiem do Swarzędza rozpocznie XI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT

Podróż specjalnym pociagiem do Swarzędza rozpocznie XI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT

01 kwietnia 2023 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Już niebawem, 19 kwietnia 2023 roku, pod patronatem honorowym Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, rozpocznie się XI edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2023. Pierwszym akordem wydarzenia będzie podróż studyjna specjalnym Pociągiem Retro, który wjedzie na Terminal Intermodalny Grupy CLIP w Swarzędzu. Tam też, w hotelu Hampton by Hilton będą miały miejsce uroczyste otwarcie Forum i pierwsze panele dyskusyjne.

Forum Fracht to jedyne i niepowtarzalne miejsce spotkań najważniejszych „graczy” w transporcie, to idealna platforma do debaty nad dokonaniami całej branży Transport Spedycja Logistyka, zmianami  zachodzącymi  w polskiej i światowej gospodarce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, ale także miejsce do dyskusji nad wspólnym dziełem dalszego rozwoju. Rosnące od lat zainteresowanie Forum Fracht to efekt starannie dobieranej tematyki, obecności osób odpowiedzialnych i zaangażowanych w wytyczanie strategicznych działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, sukcesów takich jak zrealizowane inwestycje usuwające tzw. „wąskie gardła” w infrastrukturze transportowej czy też wprowadzenie do prawodawstwa przepisów ułatwiających działanie przedsiębiorców branży logistycznej postulowanych przez uczestników Forum.

 

Podróż specjalnym pociagiem do Swarzędza rozpocznie XI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT
Grafika organizatora

 

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT to coroczne wydarzenie, które od dziesięciu lat kreuje współpracę i relacje biznesowe w środowisku branży Transport Spedycja Logistyka oraz otoczeniu instytucjonalnym tego sektora. Podczas każdej z poprzednich siedmiu edycji Forum eksperci, przedstawiciele Parlamentu, rządu oraz władz samorządowych musieli zmierzyć się z postulatami przedsiębiorców oczekujących wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicznych i podatkowych, które ich zdaniem przyczyniają się do wzrostu przewozów intermodalnych w naszym kraju.

Światowej gospodarce przychodzi mierzyć się z poważnymi wyzwaniami wywołanymi przez działania wojenne w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję i Białoruś przez Państwa Wolnego Świata. Dotychczasowe problemy związane ze wzrostem wolumenu przewozów towarowych w relacjach Azja - Europa - Azja, ograniczeniami w przepustowości eksploatowanych szlaków komunikacyjnych i terminali, rosnącą konkurencją oraz trwającą przez poprzednie dwa lata pandemią Covid-19 były łatwiejsze do rozwiązania w porównaniu z obecną destabilizacją rynku międzynarodowych przewozów i przerwaniem łańcuchów dostaw. Przyjęte wcześniej strategie transportowe i łańcuchy logistyczne musiały zostać poddane ponownej analizie i weryfikacji.

 

Forum Fracht 2022. Fot. Kurier Kolejowy.

 

W tej wyjątkowo trudnej sytuacji organizatorzy Forum wnoszą pod debatę zagadnienia niezwykle istotne dla współczesnej nam rzeczywistości, mające niewątpliwie duży wpływ na stabilny rozwój gospodarczy naszego regionu i powodzenie działań produkcyjnych i handlowych polskich przedsiębiorców.

Za niezwykle ważne uznaje się zbudowanie w ramach Inicjatywy Trójmorza, służącej zacieśnianiu powiązań w regionie szerzej rozumianej Europy Środkowej (między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym), spójnej i dobrze zintegrowanej infrastruktury, która pozwoli nadrobić zapóźnienia rozwojowe, wynikające z zaszłości historycznych. Dzięki temu infrastrukturalne i gospodarcze nierówności wspólnego europejskiego rynku zostaną zmniejszone, a to ograniczy podział UE na mniej i bardziej rozwinięte obszary integracji.

Drugim istotnym tematem staje się tworzenie Korytarzy Solidarnościowych między Ukrainą a Unią Europejską. W ramach działań Unii Europejskiej prowadzonych w odpowiedzi na rosyjską agresję, zostały ustanowione korytarze solidarnościowe między UE a Ukrainą, dla umożliwienia eksportu ukraińskich produktów rolnych oraz prowadzenia handlu z tym krajem. Funkcjonowanie tych korytarzy pozwala na identyfikację problemów i przeszkód w ich efektywnym działaniu. Dotyczy to zarówno infrastruktury liniowej, terminali logistycznych i centrów przeładunkowych.

 

Na uczestników wydarzenia, które po raz pierwszy w swojej historii będzie trwało 3 dni czeka także niespodzianka w postaci zaplanowanej wizyty studyjnej na największym w Polsce terminalu intermodalnym Grupy CLIP w podpoznańskim Swarzędzu. Dojadą tam bezpośrednio na terminal na pokładzie „Pociągu Retro” prowadzonego przez jedną z najnowocześniejszych lokomotyw elektrycznych.

Do grona dotychczasowych organizatorów Forum: Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa-Północ-Wschód (ENEIA), Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG) oraz współorganizatora Izby Przemysłowo - Handlowej Polska - Azja dołączył ukraiński współorganizator - Stowarzyszenie Producentów i Konsumentów Roślin Strączkowych Ukrainy.

Program XI edycji tego wydarzenia przygotowuje Rada Programowa, do której organizatorzy zaprosili przedstawicieli nauki, samorządów i praktyków gospodarczych. Pracami Rady kieruje Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Polska - Azja, były wicepremier i minister gospodarki.

Zapraszamy na stronę internetową wydarzenia, gdzie można zapoznać się z programem Forum i ofertą dla partnerów : https://forumfracht.eu , jak również na stronę rejestracji w systemie Konfeo

Kurier Kolejowy jest patronem medialnym Forum.