Kolejarze pamiętają o „Żołnierzach Wyklętych”

Kolejarze pamiętają o „Żołnierzach Wyklętych”

01 marca 2023 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, Zarząd Polskich Kolei Państwowych S.A., upamiętnił działaczy podziemia niepodległościowego po 1944 roku, nawiązując do działań popularyzujących historię o polskich bohaterach, które były prowadzone w poprzednich latach.

 

Kolejarze pamiętają o „Żołnierzach Wyklętych”
Fot. PKP S.A.

 

Dziś w siedzibie Spółki Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu i Andrzej Olszewski, Członek Zarządu PKP S.A. mieli przyjemność gościć p. Iwonnę Matysiak-Pidek, córkę, śp. Zbigniewa Matysiaka ps. „Kowboj”, weterana, który w 2018 r. osobiście wziął udział w inauguracji wystawy pt. „Czas Niezłomnych” przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej przy współpracy ze spółkami Grupy PKP i Fundacją Grupy PKP. Wystawa była prezentowana na stołecznym Dworcu Centralnym, a na wybranych dworcach w całym kraju umieszczone zostały wizerunki Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki" oraz plakaty z kodem QR prowadzącym do strony edukacyjnej IPN.

 

Fot. PKP S.A 

 

Zbigniew Matysiak ps. „Kowboj” i „Dym”, członek oddziału „Romana” w zgrupowaniu mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” do AK wstąpił w marcu 1944 r. Po zakończeniu wojny walczył z komunistycznym aparatem, za co w 1946 r. był więziony w areszcie przy ul. Krótkiej w Lublinie, a także w więzieniach na lubelskim Zamku oraz w Sieradzu. Więzienie opuścił w 1947 r. na mocy amnestii. W sierpniu 2018, krótko przed śmiercią, otrzymał awans na podpułkownika Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

W ramach obchodów dzisiejszego święta Krzysztof Golubiewski, Członek Zarządu PKP S.A. złożył wieniec w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, oddając hołd zabitym i torturowanym więźniom zakładu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

 

Fot. PKP S.A 

 

Pamięć o „Żołnierzach Wyklętych” uczcili również Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A. i Filip Chrzanowski – pełnomocnik zarządu Spółki, składając wieniec i zapalając symboliczny znicz przy tablicy poświęconej Romanowi Dziemieszkiewiczowi ps. „Adam”, „Pogoda” – patronowi dworca kolejowego w Ciechanowie.

Warto dodać, że od 2019 r.  Polskie Koleje Państwowe S.A. realizują program nadawania wybranym dworcom imion wybitnych Polaków. Inicjatorami zgłaszającymi propozycje patronów są lokalne stowarzyszenia, osoby ze świata kultury, polityki, samorządowcy, popularyzatorzy historii. W programie brane są pod uwagę różne życiorysy, zakresy zaangażowania czy zasługi dla niepodległej Polski oraz różne okresy z bogatej, ponadtysiącletniej historii kraju. Dziś swoich patronów ma łącznie kilkanaście polskich dworców, a na trzech z nich upamiętniono „Żołnierzy Wyklętych: Danutę Siedzikównę ps. „Inka” (dworzec Białystok), Romana Dziemieszkiewicza ps. „Adam”, „Pogoda” (dworzec Ciechanów) i Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” (dworzec Radomsko).