ORLEN Unipetrol Doprava przejęciem 7 lokomotywy Siemens Vectron MS zakończył odnawianie floty.

ORLEN Unipetrol Doprava przejęciem 7 lokomotywy Siemens Vectron MS zakończył odnawianie floty.

22 marca 2023 | Źródło: ORLEN Unipetrol Doprava / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Spółka ORLEN Unipetrol Doprava, z grupy rafineryjno-petrochemicznej ORLEN Unipetrol, odebrała w Litvínov Chempark ostatnią - siódmą lokomotywę Siemens Vectron MS serii 383 w barwach ORLEN Unipetrol. Odbierając nową lokomotywę, ORLEN Unipetrol zakończył rozpoczętą w 2017 roku planowaną modernizację taboru, której celem jest powiększenie floty o łącznie siedem lokomotyw elektrycznych Siemens Vectron MS.

 

Fot. ORLEN Unipetrol Doprava

 

ORLEN Unipetrol Doprava, jeden z głównych kolejowych przewoźników towarowych w Czechach, wzmacnia tym samym swoje możliwości przewozowe dzięki stopniowej modernizacji taboru, którym realizuje przewozy na liniach krajowych i do krajów sąsiednich, a także pomiędzy spółkami Grupy ORLEN. Kontynuuje realizację strategii Grupy ORLEN w zakresie redukcji emisji CO2. W trakcie swojej eksploatacji w Grupie ORLEN Unipetrol lokomotywy Vectron MS przejechały już prawie 2,8 mln km, co stanowi ekwiwalent emisji około 28 tys. ton CO2 z eksploatacji lokomotywy spalinowej.

"Strategia Grupy ORLEN zakłada osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Inwestycje w zrównoważony rozwój Grupy ORLEN Unipetrol, w tym modernizacja floty ORLEN Unipetrol Transport, są integralnym krokiem w kierunku jej wypełnienia. Nowoczesne lokomotywy Siemens Vectron MS pomagają nam nie tylko zwiększyć wielkość i niezawodność przewozów, zoptymalizować koszty operacyjne, ale także zmniejszyć emisję CO2, co wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy ORLEN - powiedział Tomasz Wiatrak, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy ORLEN Unipetrol.

ORLEN Unipetrol Doprava kończy obecnie rozbudowę przewozów i modernizację lokomotyw, włączając ostatnią, siódmą lokomotywę interoperacyjną Siemens Vectron MS firmy Siemens Mobility. Zakup tych nowoczesnych lokomotyw jest częścią strategicznego rozwoju inwestycyjnego, w który ORLEN Unipetrol Doprava zainwestował setki milionów koron od 2017 roku, kiedy to rozpoczął odnowę swojej floty.

"Prowadzimy ciągłą, planowaną modernizację naszego taboru. W październiku 2017 roku do naszej floty trafiła pierwsza lokomotywa Siemens Vectron MS, stopniowo dołączały kolejne, a w lutym tego roku siódma. Każda lokomotywa przejeżdża rocznie prawie 120 000 kilometrów, zastępując 45 ciężarówek i może przewozić pociągi o masie około 2 000 ton z prędkością 100 km/h. Pomagają nam nie tylko zwiększyć ilość przewożonych produktów, ale także zoptymalizować ogólne koszty eksploatacji i utrzymania taboru - mówi Jaroslav Dvořák, Dyrektor Zarządzający ORLEN Unipetrol Doprava. Dodaje: "Nasze lokomotywy Vectron wyprodukowały w 2022 roku 1 471 000 kWh, czyli około 10% całej zużytej energii elektrycznej w trakcji. Są one bardzo energooszczędne, zużywając zaledwie 0,029 kWh energii do przewiezienia jednej tony towaru na kilometr."

W barwach ORLEN Unipetrol lokomotywy Vectron o mocy 6 400 kW i normalnej prędkości eksploatacyjnej 100 km/h przewożą głównie produkty chemiczne. Vectrony te są zdolne do pracy nie tylko w Czechach, ale także we wszystkich krajach sąsiednich - Polsce, Słowacji, Niemczech i Austrii oraz na Węgrzech. Duży nacisk kładzie się nie tylko na wydajność, ale również na bezpieczeństwo. Oprócz krajowych systemów sterowania pociągiem poszczególnych krajów lokomotywy są wyposażone w nowoczesny zunifikowany Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS), GSM-R i zdalną diagnostykę. Jednym z ważnych aspektów bezpieczeństwa tych lokomotyw jest również bezpieczeństwo bierne, które w razie zagrożenia zapewnia maszyniście przestrzeń do przetrwania.

"ETCS to urządzenie, które poprawia bezpieczeństwo transportu kolejowego i zastępuje dużą liczbę różnych, nie współpracujących i często przestarzałych krajowych systemów ochrony pociągów w poszczególnych krajach. W przeciwieństwie do większości pojazdów na czeskich kolejach, gdzie część mobilna Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS jest wdrażana po fakcie, część mobilna ETCS jest organiczną częścią lokomotyw elektrycznych Siemens Vectron MS, z których żadna nie została wyprodukowana i dostarczona bez tego systemu." mówi Roman Kokšal, dyrektor zarządzający Siemens Mobility Czech Republic i dodaje: "Transport produktów koleją w porównaniu z transportem drogowym przynosi znaczne oszczędności energii, zmniejsza emisję dwutlenku węgla, a w przypadku pojazdów elektrycznych, które dominują na kolei, także całkowicie eliminuje emisję szkodliwych substancji. Ponadto, co bardzo ważne, uwalnia autostrady i drogi od ciężkich samochodów. Ma to bardzo pozytywny wpływ na płynność ruchu i żywotność dróg."

ORLEN Unipetrol Doprava jest jednym z najważniejszych kolejowych przewoźników towarowych w Republice Czeskiej i wraz z partnerami kontraktowymi zapewnia transport nie tylko do krajów sąsiednich, ale także do Holandii i na Bałkany. Oferuje szerokie portfolio usług na rynku kolejowym. Oprócz transportu produktów chemicznych koncentruje się również na spedycji, wynajmie wagonów, usługach naprawczych i czyszczących oraz doradztwie. Jej klientami są nie tylko podmioty wchodzące w skład międzynarodowej Grupy ORLEN, ale także firmy niezależne, w tym najwięksi spedytorzy kolejowi, przewoźnicy zagraniczni oraz zakłady chemiczne niezwiązane z holdingiem.

Ciekawostki dotyczące eksploatacji lokomotyw wielosystemowych Vectron w barwach ORLEN Unipetrol:

 •  Jedna lokomotywa ma średni roczny przebieg prawie 120 000 km, czyli około 11 000 km/miesiąc, co daje około 370 km/dzień.
 •  Te uniwersalne lokomotywy elektryczne mogą pracować w trzech kolejowych systemach zasilania (DC 3 000 V, AC 25 000 V 50 Hz, AC 15 000 V 16,6 Hz).
 •  Jedna lokomotywa zastąpi na drogach 45 ciężarówek, czyli:
  • 45 ciężarówek znajdujących się obecnie na drodze, które są zastępowane przez pociąg towarowy (efekt większej ilości towarów przewożonych lokomotywą w stosunku do samochodu),
  • 60 ciężarówek obecnie poruszających się po drogach i miejscach odpoczynku, które są zastępowane przez pociąg towarowy (efekt większej ilości przewożonych towarów i efekt większej ilości przejazdów lokomotywy w stosunku do samochodu),
  • 180 samochodów ciężarowych w produkcji, które są zastępowane przez pociągi towarowe (efekt większej ilości przewożonych towarów, efekt większego przebiegu oraz efekt dłuższej żywotności lokomotywy w stosunku do samochodu).
 • W okresie eksploatacji całej floty lokomotyw Siemens Vectron MS w Grupie ORLEN lokomotywy przejechały prawie 2,8 mln km, co odpowiada około 28 tys. ton CO2 z eksploatacji lokomotyw spalinowych.
 • Rekuperacja pozwala zaoszczędzić rocznie prawie 1 500 tys. kWh energii elektrycznej.
 • Pojedyncza lokomotywa może przewozić pociągi o masie ok. 2 tys. t z prędkością 100 km/h. (Ograniczenie to wynika z prędkości konstrukcyjnej większości wagonów towarowych; sama lokomotywa może poruszać się z prędkością do 160 km/h).
 • Lokomotywa jest bardzo energooszczędna - do przewiezienia jednej tony towaru na kilometr zużywa zaledwie 0,029 kWh energii. To mniej więcej tyle, co czajnik do podgrzania 0,2 litra wody na filiżankę herbaty.
 • Jak wszystkie lokomotywy Vectron, każda lokomotywa ORLEN Unipetrol Vectron wyposażona jest w Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS).
 • Lokomotywy Vectron dla ORLEN Unipetrol są wyposażone i w pełni dopuszczone do eksploatacji na terenie Czech, Słowacji, Polski, Niemiec, Austrii i Węgier.
 • Wszystkie lokomotywy Vectron dla ORLEN Unipetrol Transport są wyposażone w zatwierdzony przez Zarząd Kolei licznik energii elektrycznej, dzięki czemu możliwe jest dokładne monitorowanie zużycia lub odzyskiwania energii trakcyjnej w celu późniejszego zafakturowania.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Spotkanie w sprawie sytuacji na Warszawskim Węźle Kolejowym Spotkanie w sprawie sytuacji na Warszawskim Węźle Kolejowym
Następny artykuł Zderzenie pociągu z autem osobowym Zderzenie pociągu z autem osobowym