Konsultacje komunikatu w sprawie wykazania bezpiecznej integracji w podsystemie sterowanie

Konsultacje komunikatu w sprawie wykazania bezpiecznej integracji w podsystemie sterowanie

23 marca 2023 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przygotował projekt komunikatu w sprawie wykazania bezpiecznej integracji w podsystemie sterowanie – urządzenia przytorowe i sterowanie – urządzenia pokładowe, w zakresie ocenianym na zgodność z Listą Prezesa UTK. Do 3 kwietnia 2023 r. zainteresowani przedstawiciele branży kolejowej mogą przesyłać uwagi do komunikatu wraz z uzasadnieniem i propozycją uzupełnienia.

 

Fot. Kurier Kolejowy

 

Projekt komunikatu zawiera rekomendacje co do możliwości zastosowania analogicznej zasady z punktu 3.2.1. TSI CCS wykazania bezpiecznej integracji podsystemu sterowanie – urządzenia przytorowe i podsystemu sterowanie – urządzenia pokładowe w zakresie, w jakim podsystem ten oceniany jest na zgodność z wymaganiami krajowymi tj. „Listą Prezesa UTK”.

Przyjęcie takiego stanowiska pozwoli uniknąć przeprowadzenie przez podmioty zobowiązane do wykazania bezpiecznej integracji dwóch oceny: oceny zgodnie z rozporządzeniem 402/2013 oraz oceny zgodnie z normami CENELEC.

Uwagi można zgłaszać do 3 kwietnia 2023 r., przesyłając je w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej: /UTK/skrytka lub /UTK/SkrytkaESP albo adres email: utk@utk.gov.pl

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Zmiana czasu na letni w PKP Intercity Zmiana czasu na letni w PKP Intercity
Następny artykuł PLK SA rozwijają współpracę z Czechami PLK SA rozwijają współpracę z Czechami