PLK SA rozwijają współpracę z Czechami

PLK SA rozwijają współpracę z Czechami

23 marca 2023 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wzmacniają współpracę z Sprava zeleznic, czeskim zarządcą infrastruktury. Działania dotyczą m.in. wymiany doświadczeń w zakresie realizacji inwestycji. Przedstawiciele czeskiego zarządcy infrastruktury odwiedzili także plac budowy na stacji Warszawa Zachodnia.

 

Fot. PKP PLK

 

W dniach 22-23 marca przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i czeskiego zarządcy infrastruktury kolejowej Správa železnic na wspólnym spotkaniu w Warszawie określili możliwości wzmocnienia dalszej współpracy. W rozmowach uczestniczyli Jiři Svoboda, Dyrektor Generalny Správa železnic oraz Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., a także dyrektorzy wybranych biur centrali Spółki.

 

Fot. PKP PLK 

 

Podczas wizyty w Polsce czeskiego partnera omówiono m.in. aktualną sytuację międzynarodową w branży kolejowej, w tym wpływ wojny na terenie Ukrainy na pracę obu zarządców infrastruktury. Poruszono temat prowadzenia inwestycji na liniach kolejowych biegnących do polsko-czeskich przejść granicznych. Rozmowy dotyczyły również możliwości dalszej poprawy przepustowości i tym samym zwiększenia liczby kursujących pociągów transgranicznych. Rozmawiano także o kosztach energii elektrycznej i środkach podejmowanych przez zarządców w celu zmniejszenia jej zużycia. Ważną częścią rozmów było zagadnienie rewizji rozporządzenia TEN-T oraz Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. 

 

Fot. PKP PLK 

 

Przedstawiciele Správa železnic odbyli także wizytę techniczną na placu budowy stacji Warszawa Zachodnia. Goście byli pod wrażeniem rozmiaru inwestycji, kompleksowości oraz sposobu realizacji projektu z utrzymaniem ruchu na stacji.

Marcowa wizyta czeskiej delegacji w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. jest już kolejną w historii współpracy obu zarządców infrastruktury. Częste dwustronne spotkania są potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy, szczególnie w świetle zbliżającego się posiedzenia ministerialnej polsko-czeskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie kolei.