Regulacje Przewodnik opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej

Przewodnik opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej

28 marca 2023 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Urząd Transportu Kolejowego udostępnił przewodnika opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Dokument dostępny jest od niemal roku i jak wskazują użytkownicy bocznic, którzy skorzystali ze wzoru - zastosowanie przewodnika pozwala na znaczne skrócenie procesu uzgodnień ze strony zarządców infrastruktury.

 

Fot. Kurier Kolejowy

 

Przewodnik powstał na bazie doświadczeń z weryfikacji przesyłanych do Urzędu regulaminów pracy bocznic kolejowych. UTK opracował zestawienie informacji i wskazówek, które mogą być pomocne przy tworzeniu regulaminów pracy bocznic kolejowych. Zastosowanie się do przedstawionych propozycji powinno wyeliminować większość identyfikowanych nieprawidłowości.

W przewodniku zawarto ogólne zasady pisania regulaminu, wskazówki szczegółowe dotyczące konkretnych zagadnień oraz sugestie odnośnie treści i formy przedstawienia informacji. Przewodnik stanowi jedynie zbiór porad i dobrych praktyk i jego stosowanie nie jest obligatoryjne - nie stanowi warunku zatwierdzenia regulaminu przez zarządcę stycznej infrastruktury ani uzyskania świadectwa bezpieczeństwa, jednak z uwagi na przejrzystość regulaminów tworzonych na bazie przewodnika, zachęcamy do wykorzystywania schematu przy ich opracowywaniu.