Raporty w sprawie bezpieczeństwa za 2022 r.

Raporty w sprawie bezpieczeństwa za 2022 r.

29 marca 2023 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury powinni złożyć Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego raport w sprawie bezpieczeństwa za rok 2022 w terminie do 31 maja 2023 r. Jak co roku Prezes UTK przygotował wytyczne dotyczące zawartości tych dokumentów.

 

Raporty w sprawie bezpieczeństwa za 2022 r.
Fot. Kurier Kolejowy

 

Raport w sprawie bezpieczeństwa stanowi podsumowanie działań przewoźnika lub zarządcy w zakresie utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego. Dokument ten zawiera szereg informacji o funkcjonowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w poprzednim roku kalendarzowym. Obejmuje również przedstawienie usystematyzowanych danych statystycznych z zakresu bezpieczeństwa – tzw. wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI).

Na stronie internetowej Urzędu w katalogu Dokumenty do pobrania -> Sprawozdania -> Raport bezpieczeństwa -> Raport bezpieczeństwa za rok 2022 zamieściliśmy najnowsze wytyczne do opracowania raportu w sprawie bezpieczeństwa. Można tam również znaleźć wzór formularza do przedstawienia wskaźników CSI za 2022 rok. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia raportu znajdują się w karcie usługi „Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy” dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

Przewoźnicy i zarządcy będący jednocześnie podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie składają sprawozdania z utrzymania w terminach zależnych od planowanego terminu kontroli w danym przedsiębiorstwie. Informacje o konkretnym terminie złożenia sprawozdania z utrzymania są sukcesywnie przekazywane przez Prezesa UTK do poszczególnych przedsiębiorstw w drodze pisemnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące treści sprawozdania z utrzymania znajdują się w dziale Monitorowanie bezpieczeństwa -> Monitoring bezpieczeństwa -> Wytyczne do raportów i sprawozdań.