Powstanie projekt linii Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj

Powstanie projekt linii Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj

30 marca 2023 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Janów Lubelski i Biłgoraj zyskają połączenia kolejowe z Lublinem. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej linii. To pierwsze postępowanie przetargowe w woj. lubelskim z rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.” Szacunkowa wartość tego projektu to 906 mln zł.

 

Powstanie projekt linii Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj
Fot. PKP PLK

 

Wyłoniony w ramach przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej 18 km linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski oraz ok. 12 km jednotorowej linii kolejowej do Kraśnika Fabrycznego wraz z łącznicą Kraśnik Miasto – Kraśnik. Obie trasy zostaną zelektryfikowane, dzięki czemu przewoźnicy będą mogli wykorzystywać ciche, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszą ofertę dla podróżnych. Mieszkańcy południowej Lubelszczyzny zyskają szybkie i wygodne połączenia kolejowe ze stolicą regionu. Czas przejazdu pociągiem między Kraśnikiem Fabrycznym a Lublinem szacowany jest na 52 min, a między Biłgorajem a Lublinem na 1h 36 min. Projekt przewiduje budowę ok.15 stacji i przystanków, które będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dodatkowo w ramach inwestycji powstanie także studium projektowo-techniczne dla budowy oraz elektryfikacji kolejnej 35 km jednotorowej linii kolejowej Janów Lubelski – Biłgoraj.

PLK SA zaplanowało, że projekt nowych połączeń powstanie do 2026 roku, a w 2027 r. rozpocznie się ich budowa.

 

Podpis

 

Program Kolej+ w woj. lubelskim

Z Programu Kolej Plus do realizacji w województwie lubelskim zakwalifikowano 5 projektów. W ramach inwestycji, oprócz budowy linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Kraśnik, zaplanowano utworzenie nowego połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/KWK Bogdanka, rewitalizację połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa, elektryfikację linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin oraz modernizację i elektryfikację linii nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zamość Szopinek wraz z odbudową i elektryfikacją łącznicy kolejowej omijającej stację Zawada.

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei. Więcej o Programie https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus.