Szybka kolej lepiej połączy stolicę Podkarpacia z regionem i z lotniskiem

Szybka kolej lepiej połączy stolicę Podkarpacia z regionem i z lotniskiem

30 marca 2023 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

14 nowych przystanków i bezpośrednie, szybkie połączenie kolejowe z centrum Rzeszowa do lotniska zyskają w tym roku mieszkańcy Podkarpacia. Zwiększą się możliwości podróży aglomeracyjnych. Postępują prace PKP Polskich Linii kolejowych S.A. przy realizacji inwestycji w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Projekt PLK SA za ponad 334 mln zł netto jest współfinansowany z POIiŚ.

 

Szybka kolej lepiej połączy stolicę Podkarpacia z regionem i z lotniskiem
Fot. PKP PLK

 

Zwiększenie dostępności do kolei i stworzenie dogodnych warunków komunikacji z pobliskich miejscowości do stolicy Podkarpacia oraz zapewnienie szybkiego dojazdu pociągiem na lotnisko – to cel jednej z największych inwestycji zarządcy infrastruktury kolejowej na Podkarpaciu. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach szerszego projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”. 

 

 

– Dogodne połączenie stolicy Podkarpacia z międzynarodowym Portem Lotniczym Rzeszów - Jasionka nabiera w obecnej sytuacji szczególnego wymiaru, więc liczę na to, że już w tym roku będą mogli pojechać tą trasą pierwsi podróżni i pierwsze pociągi towarowe – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Inwestycje realizowane w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej w województwie podkarpackim mają szczególne znaczenie nie tylko ze względów komunikacyjnych, w tym poprawy dostępu do kolei, ale również bezpieczeństwa i transportu towarowego – powiedział Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Dostępniejsza i bezpieczniejsza kolej to cel inwestycji PLK SA prowadzonych w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Cel ten realizujemy również w województwie podkarpackim, m.in. poprzez modernizację tras i budowę nowych przystanków. Jeszcze w tym roku dostępność na Podkarpaciu zwiększy 14 dodatkowych obiektów - miejsc zatrzymywania się pociągów. Stolica Podkarpacia zyska szybkie połączenie z kolejowe z lotniskiem – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PLK SA kontynuują budowę nowej linii do lotniska w Jasionce. Jesienią, stolica Podkarpacia - podobnie jak inne miasta europejskie zyska bezpośrednie, szybkie połączenie z lotniskiem. Dojazd koleją zajmie ok. 14 minut. Nad drogą krajową Rzeszów - Warszawa powstał wiadukt kolejowy, ważny element dla realizacji połączenia. Obiekt zapewni bezkolizyjny ruch na trasie do lotniska oraz bezpieczną komunikację drogową pod torami. Obecnie budowane są tory i sieć trakcyjna. Wykonawca rozpoczął prace, związane budową peronów dla nowego przystanku Głogów Małopolski Południowy oraz stacji Rzeszów Lotnisko. 

 

Fot. PKP PLK 

 

Z nowych przystanków, już w czerwcu - skorzystają podróżni w przejazdach aglomeracyjnych. Postępuje budowa nowych obiektów, które zwiększą dostępność do kolei i ułatwią komunikację w aglomeracji rzeszowskiej. Na linii, w stronę Dębicy i Przeworska - oddane do użytkowania pasażerów zostaną przystanki Sędziszów Małopolski Wschodni i Rzeszów Pobitno. Nowe miejsca zatrzymania się pociągów przygotowane będą latem także na linii do Kolbuszowej : Rzeszów StaromieścieGłogów Małopolski Niwa i Kolbuszowa Górna oraz na trasie do Strzyżowa: Rzeszów CentrumRzeszów PolitechnikaBoguchwała Dolna i Żarnowa. Lepsze możliwości w komunikacji zapewnią również dodatkowe perony, budowane przy istniejących stacjach w Kolbuszowej, w Zaborowie i Strzyżowie.

Kolejne, przystanki - spośród 14, zaplanowanych dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, będą sukcesywnie oddawane do eksploatacji pasażerów w drugim półroczu. Nowe obiekty zapewnią komfort i dostępność wszystkim podróżnym. 

Oprócz dodatkowych przystanków i peronów, na jednotorowych trasach do Kolbuszowej i Strzyżowa budowane są mijanki. To istotny element przedsięwzięcia, zwiększający przepustowość linii. Nowe odcinki torów pozwalają na mijanie się pociągów i zapewniają sprawny ruch.

Inwestycja PLK SA, to budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej, realizowana w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej” za 334 510 916,93 zł netto. Współfinansowanie jest ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie unijne wynosi nieco ponad 196 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w III kwartale 2023 r.