Regulacje Spełnianie wymagań dotyczących palności materiałów stosowanych w pojazdach kolejowych

Spełnianie wymagań dotyczących palności materiałów stosowanych w pojazdach kolejowych

16 maja 2023 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Norma PN-EN 45545 określa wymagania dotyczące właściwości ogniowej materiałów i wyrobów stosowanych w pojazdach kolejowych. Wskazuje metody i warunki badań oraz wymagane właściwości ogniowe. Projekt zmiany TSI Loc&Pas wyjaśnia pojawiąjące się dotychczas wątpliwości. Obowiązujące wymagania nie precyzowały wprost sposobów potwierdzania zgodności z tą normą oraz zakresu jej stosowania.

 

Fot. Kurier Kolejowy

 

Obowiązek stosowania normy dotyczącej palności zachodzi zarówno w przypadku oceny pojazdu na zgodność z wymaganiami europejskimi określonymi we właściwych technicznych specyfikacjach interoperacyjności – TSI jak i z wymaganiami krajowymi określonymi w Liście Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Sposób potwierdzenia spełnienia wymagań normy PN-EN 45545 wynika przede wszystkim z mającego zastosowanie przedmiotu oceny.

WERYFIKACJA PODSYSTEMU TABOR (POJAZDU KOLEJOWEGO)

Dla podsystemu tabor, zgodnie z projektem zmiany TSI Loc&Pas w celu zapewnienia stałych właściwości produktu i procesu produkcji wymagane jest, aby:

raporty z badań potwierdzających zgodność materiału z normą, były wydawane niezwłocznie po badaniu tego materiału i podlegały przeglądowi co 5 lat w zakresie charakterystyki wyrobu i procesu produkcji;

w przypadku braku zmian w produkcie oraz braku zmian w związanych z nimi wymaganiach (TSI) nie jest wymagane wykonywanie nowych badań tego materiału. Raporty z badań po upływie terminu ważności mogą zostać wykorzystane pod warunkiem, że towarzyszy im oświadczenie producenta oryginalnego sprzętu, że nie nastąpiła zmiana w charakterystyce produktu i w procesie produkcyjnym, obejmującym cały łańcuch dostaw.

Poprzednia wersja TSI w celu zapewnienia stałych właściwości produktu i procesu produkcji wymagała sporządzenia certyfikatu potwierdzającego zgodność materiału z normą PN-EN 45545. W przypadku natomiast zachowania stałych właściwości produktu oraz procesu produkcyjnego, certyfikat takie należało zaktualizować w zakresie daty jego wydania.

Nowy sposób potwierdzania spełnienia wymagań normy ułatwi zdecydowanie proces oceny właściwości materiałów na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 45545.

OCENA SKŁADNIKA INTEROPERACYJNOŚCI

W przypadku oceny składnika interoperacyjności, dla wydania certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności nie jest wymagane przedstawienie raportu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 45545.

Należy mieć jednak na względzie, że producent podsystemu (pojazdu kolejowego) może wymagać od dostawcy składnika interoperacyjności potwierdzenia spełnienia przez ten wyrób wymagań normy PN-EN 45545 w dowolnej formie, bądź samodzielnie uzyskać potwierdzenie spełnienia tych wymagań na etapie weryfikacji całego podsystemu (pojazdu).

Potwierdzenie zgodności z normą, o którym mowa powyżej wystawiony powinien zostać przez akredytowaną w zakresie normy PN-EN 45545 jednostkę oceniającą i potwierdzać spełnienie wymagań tej normy w odniesieniu do konkretnego wyrobu.

Projekt nowej TSI dostępny jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13533-Interoperacyjnosc-kolei-unijne-zharmonizowane-specyfikacje-dotyczace-pociagow-infrastruktury-kolejowej-i-dostepnosci-dla-pasazerow_pl

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Lepsze podróże z Katowic do Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej i Żywca Lepsze podróże z Katowic do Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej i Żywca
Następny artykuł Świat przemysłu w czasach transformacji Świat przemysłu w czasach transformacji