Michał Putkiewicz, Prezes KZŁ: W 2022 r. zwiększyliśmy zysk i poprawiliśmy rentowność.

Michał Putkiewicz, Prezes KZŁ: W 2022 r. zwiększyliśmy zysk i poprawiliśmy rentowność.

16 maja 2023 | Źródło: KZŁ Bydgoszcz
PODZIEL SIĘ

Kolejowe Zakłady Łączności prezentują oficjalne wyniki za 2022 rok. Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży 3,5 mln zł, co oznacza wzrost o 55% r/r oraz zysk netto 1 mln zł, co oznacza wzrost o 75% r/r.

 

Michał Putkiewicz, Prezes KZŁ: W 2022 r. zwiększyliśmy zysk i poprawiliśmy rentowność.
Informacja pasażerska na dworcu w Goleniowie. Fot. KZŁ Bydgoszcz

 

Spółka istotnie poprawiła wskaźniki oceny działalności: marża EBITDA wzrosła z poziomu 9% w 2021 r. do poziomu 11,6% w 2022 r., rentowność netto sprzedaży z poziomu 7,6% w 2021 r. do poziomu 11,4% w 2022 r., rentowność netto z poziomu 7,2% w 2021 r. do poziomu 13,2% w 2022 r.

 

Informacja pasażerska na dworcu w Goleniowie. Fot. KZŁ Bydgoszcz

 

KZŁ osiągnęły również dodatni wynik EBITDA 3,5 mln zł.

- Po okresie restrukturyzacji i obniżania kosztów działalności w 2021 roku, w roku 2022 koncentrowaliśmy się na zwiększeniu marży sprzedażowej, poprawieniu rentowności działalności oraz poprawie płynności finansowej. Zamierzone cele osiągnęliśmy z nawiązką. KZŁ zaprojektowały też kilka nowych urządzeń, które w bieżącym roku wprowadzać będą do swojej oferty - powiedział Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności.

Kolejowe Zakłady Łączności są producentem systemów informacji pasażerskiej, systemów łączności kolejowej, systemów monitorowania obiektów kolejowych, parkomatów oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. KZŁ należą do holdingu Grupy PKP.

 

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych przy dworcu Warszawa Centralna. Fot. KZŁ Bydgoszcz