CUPT wydłużył termin składania wniosków o wsparcie finansowe zakupu pasażerskiego taboru kolejowego

CUPT wydłużył termin składania wniosków o wsparcie finansowe zakupu pasażerskiego taboru kolejowego

18 maja 2023 | Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
PODZIEL SIĘ

2 maja br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w ramach Krajowego Planu Odbudowy ogłosiło konkurs na udzielenie wsparcia finansowego dla inwestycji w zakup pasażerskiego taboru kolejowego - na wsparcie przeznaczono ponad 2,1 mld zł. Pierwotny termin składania wniosków wyznaczony został na dzień 31 maja br. Wczoraj (17.05.2023r.) CUPT poinformował o zmianie terminu składania wniosków - wnioski należy złożyć do dnia 15 czerwca 2023r. 

 

CUPT wydłużył termin składania wniosków o wsparcie finansowe zakupu pasażerskiego taboru kolejowego
Fot. CUPT

 

Konkurs przeznaczony jest przewoźników kolejowych realizujących przewozy pasażerskie oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich związków, stowarzyszeń i porozumień, a także działających w ich imieniu jednostek i spółek specjalnego przeznaczenia.

CUPT zaznaczyło, że przedmiotem konkursu są inwestycje w zakup nowego taboru przeznaczonego do realizacji regionalnych przewozów pasażerskich. Tabor, zgodnie z regulaminem konkursu powinien być zeroemisyjny lub elektryczny oraz w przypadku pojazdów wyposażonych w kabinę maszynisty  posiadać europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS).

Kwota środków przeznaczona na wsparcie przedsięwzięć w ramach konkursu wynosi: 2 162 032 705,00 zł, a maksymalny poziom wsparcia UE dla przedsięwzięcia wynosi do 85 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 30 880 000 zł na jeden pojazd. Istnieje jednak możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na konkurs w trakcie trwania konkursu, w drodze zmiany Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego, dalej zwanego „Regulaminem”, lub po rozstrzygnięciu konkursu.