Regulacje Uczestnicy gruzińskiego programu twinningowego w UTK

Uczestnicy gruzińskiego programu twinningowego w UTK

19 maja 2023 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Goście z gruzińskiego Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju, kolei gruzińskich oraz przedstawiciele gruzińskiego kolejowego projektu twinningowego odwiedzili siedzibę Urzędu Transportu Kolejowego. To kolejna wizyta przedstawicieli Gruzji w UTK.

 

Uczestnicy gruzińskiego programu twinningowego w UTK
Fot. Urząd Transportu Kolejowego

 

Tematyka spotkania obejmowała przykłady działań Urzędu Transportu Kolejowego dotyczące bezpieczeństwa transportu kolejowego. Przedstawiono w jaki sposób UTK funkcjonuje na co dzień oraz jak wygląda współpraca z Agencją Kolejową Unii Europejskiej i innymi NSA.

Przedstawiciele Gruzji mogli się również przekonać, że rola NSA nie musi sprowadzać się tylko do wykonania przepisów europejskich, ale również do uzyskania większego wpływu na bezpieczeństwo na kolei. Z działań wykraczających poza unijne regulacje zaprezentowano projekt Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego, Kampanię Kolejowe ABC II czy serię reportaży poświęconych historii kolei. Zaprezentowano również przykłady współpracy z Agencją Kolejową Unii Europejskiej.

 

Fot. UTK 

 

Podczas spotkania Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra podkreślił, że bardzo liczy na kontynuację współpracy poza ramami czasowymi projektu. „NSA zawsze musi dążyć do ciągłego doskonalenia, a to działanie jest łatwiejsze, gdy ma się przyjaciół do pomocy. Jestem pewien, że nie tylko Gruziński Urząd Transportu Kolejowego może uczyć się od UTK, ale także UTK może skorzystać z Waszego świeżego spojrzenia na sprawy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania” – powiedział Ignacy Góra.

 

Fot. UTK 

 

Polskie Ministerstwo Infrastruktury wraz z Urzędem Transportu Kolejowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. oraz Instytutem Kolejnictwa  w 2020 roku wygrało projekt twinningowy w Gruzji zat. „Support to approximation of Georgian legal and institutional framework to the Union Acquis in the field of railway transport” z budżetem 1,25 mln euro. W projektach twinningowych polskie instytucje administracji publicznej przekazują beneficjentom wiedzę i wytyczne bazując na wzorcach prawnych funkcjonujących w Polsce. Na podstawie otrzymanych wzorców beneficjenci mogą budować własny, podobny do polskiego system prawno-administracyjny. Udział we współpracy bliźniaczej może także przyczyniać się do zmniejszenia kosztów przystosowawczych polskich przedsiębiorstw wchodzących na dany rynek.