Wirtualny Asystent Maszynisty – inteligentna nawigacja na szlaku kolejowym

Wirtualny Asystent Maszynisty – inteligentna nawigacja na szlaku kolejowym

22 czerwca 2023 | Źródło: INFRACERT TSI Sp. z.o.o.
PODZIEL SIĘ

Głównym celem opracowanego przez Infracert TSI systemu Wirtualnego Asystenta Maszynisty (WAM) jest poprawa bezpieczeństwa oraz efektywności przewozów kolejowych poprzez zapewnienie maszyniście szybkiego i selektywnego dostępu do niezbędnych informacji. Właśnie dlatego, jednym z kluczowych komponentów zaprojektowanego rozwiązania jest moduł nawigatora szlaku wraz ze zdalnym komunikatorem Maszynisty.

 

Wirtualny Asystent Maszynisty – inteligentna nawigacja na szlaku kolejowym
Fot. INFRACERT TSI Sp. z.o.o.

 

System WAM wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak GPS wraz z modułem RTK oraz analizę dynamiki pojazdu, aby dokładnie określić pozycję składu kolejowego na trasie. Następnie dzięki wykorzystaniu dedykowanego zestawu autorskich map cyfrowych, zawierających kluczowe informacje dotyczące infrastruktury kolejowej, Wirtualny Asystent Maszynisty zapewnia Maszyniście stały dostęp do informacji o położeniu względem kolejnych stacji, przejazdów kolejowych, wskaźników oraz innych istotnych obiektów na trasie. Wszystkie informacje prezentowane są w czytelnej i intuicyjnej formie, wykorzystującej zarówno interfejs graficzny jak i dźwiękowy, sposób prezentacji jest ponadto możliwy do indywidualnej personalizacji, zapewniając możliwość dostosowania go do indywidualnych potrzeb oraz warunków danej trasy. Dzięki temu Maszynista może świadomie monitorować postęp podróży i podejmować odpowiednie decyzje.

 

Terminal Wirtualnego Asystenta Maszynisty (WAM). Fot. INFRACERT TSI Sp. z.o.o.

 

Moduł nawigatora szlaku został ponadto rozszerzony o autorski komponent Zdalnego Komunikatora Maszynisty (ZKM), który podobnie jak popularna aplikacja dla kierowców, pozwala na szybkie zgłaszanie istotnych zdarzeń na trasie. Zgłoszenie może zostać zrealizowane na dwa sposoby: poprzez wybór odpowiedniego typu zdarzenia z menu kontekstowego lub w sposób całkowicie bezdotykowy. z wykorzystaniem komendy głosowej. Zastosowany mechanizm zgłoszeń pozwala na szybkie poinformowanie o istotnym zdarzeniu (spośród ponad 40 zdefiniowanych kategorii), na które powinny zwrócić uwagę kolejne składy przejeżdżające przez wskazaną lokalizację. Informacje o zdarzeniach są bowiem synchronizowane w czasie rzeczywistym z usługą sieciową i przesyłane na Terminale Maszynisty znajdujące się w obszarze, którego dotyczy zgłoszenie. Maszynista, po otrzymaniu powiadomienia o zgłoszeniu, ma możliwość jego potwierdzenia lub odrzucenia – w przypadku, gdy dane zdarzenie nie jest już aktualne.

Jednym z najważniejszy aspektów przedstawionego rozwiązania jest fakt, że w ramach systemu zagregowana jest ogromna ilość danych o szlakach i zdarzeniach na nich występujących, ale prezentowane są tylko te informacje, które są istotne dla Maszynisty w danym momencie. Dzięki temu Maszynista może skoncentrować się na najważniejszych informacjach, co przekłada się na efektywność i bezpieczeństwo podróży. W rezultacie, WAM przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności transportu kolejowego, tworząc nowe możliwości dla przyszłości branży kolejowej.

Więcej informacji o systemie Wirtualnego Asystenta Maszynisty, opracowanego przez Infracert TSI można znaleźć bezpośrednio na dedykowanej stronie: https://wirtualnyasystentmaszynisty.pl.

 

Infracert TSI sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Wirtualny asystent maszynisty z nawigatorem szlaku – przyszłość systemu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – Maszynista 5.1.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1, Dofinansowanie projektu 5 936 207,00 PLN.