PLK SA wspierają Gruzję w tworzeniu nowoczesnej kolei

PLK SA wspierają Gruzję w tworzeniu nowoczesnej kolei

23 maja 2023 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach finansowanego przez UE projektu twinningowego „Wsparcie zbliżania gruzińskich ram prawnych i instytucjonalnych do unijnego dorobku prawnego w zakresie transportu kolejowego”, współpracują z przedstawicielami gruzińskiego transportu kolejowego. Działania dotyczą m.in. wymiany doświadczeń w zakresie ustawodawstwa oraz wdrażania unijnych przepisów.

 

Fot. PKP PLK

 

Delegacja gruzińskiego Ministerstwa Ekonomii i Zrównoważonego Rozwoju oraz Kolei Gruzińskich gościła w siedzibie Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie. Wizyta odbyła się w ramach realizowanego przez polskie Ministerstwo Infrastruktury, a finansowanego przez Unię Europejską, projektu twinningowego pn. „Wsparcie dla zbliżenia gruzińskich ram prawnych i instytucjonalnych do unijnego dorobku prawnego w zakresie transportu kolejowego”.

Było to już drugie spotkanie w ramach projektu twinningowego, którego celem jest unowocześnienie gruzińskiego ustawodawstwa w obszarze transportu kolejowego. PLK SA były zaangażowane w realizację poszczególnych misji twinningowych, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z zakresu działalności zarządcy infrastruktury kolejowej. Dotychczasowe rozmowy dotyczyły m.in. struktury i umiejscowienia Spółki na rynku, wymogów legislacyjnych, jakim podlega zarządca infrastruktury kolejowej, współpracy z przewoźnikami oraz bezpieczeństwa kolejowego.

Eksperci PLK SA dzielili się z partnerami z Gruzji doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie wdrażania przepisów unijnych oraz współpracy z unijnymi organami legislacyjnymi. Polski zarządca infrastruktury przedstawił także korzyści z przynależności do organizacji międzynarodowych.

Strona gruzińska zainteresowana była m.in. funkcjonowaniem Kolejowych Korytarzy Towarowych, sposobem lobbowania przez PLK SA na rzecz korzystniejszych rozwiązań legislacyjnych czy zakresem wdrażania TSI – Technicznych specyfikacji interoperacyjności określanych i ogłaszanych przez Komisję Europejską.