Lokomotywa z napędem wodorowym dopuszczona do eksploatacji

Lokomotywa z napędem wodorowym dopuszczona do eksploatacji

08 czerwca 2023 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji do celów przeprowadzenia prób eksploatacyjnych dla pierwszej lokomotywy z napędem wodorowym w Polsce. Lokomotywa typu 6Dn to modernizacja lokomotywy SM42 obejmująca wyposażenie w źródło zasilania - napęd wodorowy. Modernizację wykonała PESA Bydgoszcz.

 

 Lokomotywa z napędem wodorowym dopuszczona do eksploatacji
Fot. PESA Bydgoszcz

 

Przypadek dopuszczenia do eksploatacji tego typu pojazdu jest szczególny. Zarówno techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI) jak i krajowe przepisy techniczne zawarte w Liście Prezesa UTK, nie przewidują wymagań dla pojazdów kolejowych z napędem wodorowym w zakresie instalacji wodorowej.

Wykonawca modernizacji dla instalacji wodorowej oraz zbiornika zastosował procedurę określoną w załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 35 04.02.2009 r.), jako metodę potwierdzenia jakościowo-technicznego zastosowanego rozwiązania dla instalacji wodorowej.