Port Gdańsk idzie na rekord – dane za pierwsze półrocze nie pozostawiają wątpliwości

Port Gdańsk idzie na rekord – dane za pierwsze półrocze nie pozostawiają wątpliwości

09 sierpnia 2023 | Źródło: Port Gdańsk
PODZIEL SIĘ

W ciągu pierwszego półrocza na nabrzeżach Portu Gdańsk przeładowano 41,2 mln ton towarów. To wzrost wolumenu o 36 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największe wzrosty zanotowały surowce energetyczne, takie jak węgiel i paliwa płynne.

Port Gdańsk idzie na rekord – dane za pierwsze półrocze nie pozostawiają wątpliwości
Fot. Port Gdańsk

 

Po pierwszym kwartale br. Port Gdańsk wskoczył na 8. miejsce w rankingu portów europejskich, wyprzedzając takie portowe tuzy jak Marsylia, Barcelona, Konstanca czy Walencja. Na wyciągnięcie ręki jest już port w Amsterdamie. Port Gdańsk nadal utrzymuje pozycję lidera kontenerowego na Bałtyku i 2. miejsce w przeładunkach ogółem. Ustępuje tylko portowi Ust Ługa, który jest głównym oknem eksportowym, jeśli chodzi o rosyjskie surowce energetyczne.

Po pierwszym półroczu na fali wzrostów w gdańskim porcie są surowce energetyczne. Przeładunki paliw płynnych sięgnęły 18,3 mln ton (wzrost o 59 proc.), węgla – 8,4 mln t (o 117 proc. więcej). Drobnica zanotowała 6 procentowy spadek - osiągając wynik na poziomie 11 mln ton.

Sporym wyzwaniem dla portów Europy Środkowo – Wschodniej, w tym Portu Gdańsk są obecnie przeładunki zbóż. W ciągu sześciu miesięcy przez Port Gdańsk wyeksportowano ok. 1,4 mln ton zboża (zwłaszcza kukurydzy), co stanowi wzrost o 52 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Dla porównania przez cały 2022 r. gdański port obsłużył nieco ponad 1,9 mln ton ziarna. Inne masowe osiągnęły wynik 1,7 mln t (wzrost o 9 proc.).

- To było bardzo dobre półrocze. Już teraz możemy powiedzieć, że pobijemy rekord przeładunków z 2022 r. Ostatnie wyniki jasno pokazują, w jak dobrej kondycji jest Port Gdańsk. W sumie przeładowaliśmy o 36 proc. więcej towarów niż rok wcześniej - reasumuje Łukasz Malinowski, prezes zarządu Portu Gdańsk. - Jeszcze w ub. roku Port Gdańsk plasował się na 13. pozycji w Europie, a już zajmujemy 8 miejsce.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy do Gdańska zawinęło w sumie 1 832 statków handlowych (średnie GT 24 585). To więcej o 125 jednostek niż w I połowie 2022 r. (wówczas średnie GT wynosiło 20 394).

Widoczny jest spory wzrost przeładunków w Porcie Wewnętrznym – aż o 66,7 proc. To zasługa m.in. inwestycji poczynionych w tej części portu, dzięki którym możliwe są zawinięcia większych statków. Modernizację toru wodnego (na długości 7 km), rozbudowę nabrzeży (5 km) w Porcie Wewnętrznym zakończono w 2022 r. Na tym jednak nie koniec inwestycji w Porcie Wewnętrznym. Port Gdańsk otrzymał dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”. Dotacja w wysokości blisko 100 mln euro pochodzi z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF 2). W ramach tego projektu przewiduje się przebudowę czterech kolejnych nabrzeży, o łącznej długości blisko 2 km wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz  kolejową. Nabrzeża Wiślane i Bytomskie zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego, natomiast Nabrzeża Rudowe III i Węglowe to nabrzeża znajdujące się w Basenie Górniczym. ZMPG ogłosił trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych na Nabrzeżach: Rudowym, Bytomskim i Wiślanym. Ogłoszenie czwartego przetargu, na nabrzeże Węglowe, planowane jest w trzecim kwartale 2023 r.

Realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Portu Gdańsk, wzmocnienia potencjału przeładunkowego oraz zwiększenia przepustowości.