Wygodne i bezpieczne podróże ze stacji w Ożarowie Mazowieckim

Wygodne i bezpieczne podróże ze stacji w Ożarowie Mazowieckim

04 września 2023 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Podróżni, od korekty rozkładu jazdy, korzystają już z dwóch nowych peronów na stacji, dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowe obiekty zapewniają lepszy i wygodniejszy dostęp do pociągów. Wcześniej dostęp do kolei poprawiło udostępnione przejście podziemne łączące perony z miastem. Projekt za ok. 127 mln zł jest współfinansowany ze środków unijnych POIiŚ.

 

Wygodne i bezpieczne podróże ze stacji w Ożarowie Mazowieckim
Fot. PKP PLK

 

Na stacji w Ożarowie Mazowieckim od 3 września są już dwa nowe wyspowe perony przygotowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony są wyposażone w funkcjonalne oświetlenie, tablice informacyjne, ławki. Zbudowano nowe wiaty, które swoją formą i kształtem nawiązują do pierwotnego, zabytkowego zadaszenia stacji. Dotychczasowy peron i wiata zostały rozebrane.

Bezpieczne dojście do pociągów zapewnia udostępnione jeszcze w sierpniu przejście podziemne wyposażone w windy i schody. Łączy ono perony z dwiema stronami miasta. Obiekt zastąpił znajdującą się na stacji starą kładkę.

 

Fot. PKP PLK 

 

– Zmodernizowana stacja w Ożarowie Mazowieckim to kolejny krok do zwiększania dostępności do kolei w Polsce. Mieszkańcy zyskali komfortową stację, z której odjeżdżają pociągi do Warszawy, Sochaczewa. W ten sposób zachęcamy Polaków do korzystania z transportu kolejowego: transportu bezpiecznego, ekologicznego i komfortowego – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Modernizacja stacji w Ożarowie Mazowieckim to kolejny projekt realizowany przez PLK SA w obrębie aglomeracji warszawskiej, który usprawni dojazd do stolicy. Przebudowa torów w obrębie stacji umożliwi wprowadzenie większej liczby pociągów i sprawniejsze przejazdy między Warszawą a Kutnem – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dla sprawnych przejazdów pociągów przebudowano na stacji Ożarów Mazowiecki układ torów i rozjazdów oraz wymieniono sieć trakcyjną. Dzięki przebudowie powstały 2 tory tzw. odstawcze, co umożliwi wykorzystanie jej jako stacji końcowej dla pociągów aglomeracyjnych. Takie rozwiązanie zapewni większą przepustowość trasy. Zamontowane zostały komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstał nowy budynek nastawni do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów.

Historia ma wpływ na inwestycję w Ożarowie Mazowieckim

Podczas prowadzenia prac na stacji w Ożarowie Mazowieckim, odnaleziono 1201 sztuk amunicji artyleryjskiej, z czasów II wojny światowej. Oczyszczeniem terenu pod realizowane roboty zajęli się wyspecjalizowani saperzy cywilni oraz wojsko. Saperzy wyznaczyli tzw. strefę bezpieczeństwa, na przebudowywanych torach, co powodowało, że prowadzenie robót budowalnych na tym fragmencie terenu musiało zostać czasowo wstrzymane.

Z ustaleń historyków wynika, że odnalezione podczas prac niewybuchy pochodzą ze zbombardowanego we wrześniu 1939 r. polskiego pociągu wiozącego amunicję do obrony Warszawy. Cały teren objęty pracami został już oczyszczony i przebadany archeologicznie. Zasadniczy zakres robót zakończył się w połowie sierpnia br. Obecnie wszystkie obiekty i urządzenia są eksploatowane i poprawiają jakość ruchu kolejowego oraz komfort podróżnych.

Projekt o wartości blisko 127 mln zł netto – „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno etap I Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa - granica LCS Łowicz” finansowany jest w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac przewidziane jest do końca bieżącego roku.

Błonie Rokitno – nowy przystanek ułatwi dojazd do stolicy

Na linii kolejowej Warszawa – Sochaczew podróżni od 3 września zyskali również nowy przystanek Błonie Rokitno. Umożliwia on wygodne podróże w kierunku Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Otwocka, Łowicza, czy Sochaczewa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zbudowały obiekt w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Dla podróżnych przygotowano dwa nowe jednokrawędziowe perony o długości 200 metrów. Są wiaty, ławki, czytelne oznakowanie, tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania dostęp do pociągów ułatwi pochylnia. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostały stojaki rowerowe.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.