Talgo zwiększyło przychody o 33,5% do września i poprawiło prognozę na 2023 rok.

Talgo zwiększyło przychody o 33,5% do września i poprawiło prognozę na 2023 rok.

19 listopada 2023 | Źródło: Talgo / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Talgo S.A., wiodąca firma w zakresie projektowania, produkcji i utrzymania szybkich lekkich pociągów kolejowych, odnotowała przychody w wysokości 470,3 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r., co stanowi wzrost o 33,5% w porównaniu z 352,2 mln euro w tym samym okresie poprzedniego roku. Wzrost przychodów wynikał głównie ze zwiększonej aktywności produkcyjnej firmy i przedłużenia kontraktów z europejskimi operatorami kolejowymi w Niemczech (DB) i Danii (DSB). Do wzrostu przychodów do września przyczyniła się również produkcja lokomotyw i projekt renowacji pociągów dla Renfe w Hiszpanii, które wejdą w skład serii 107, a także powtarzalne i stabilne przychody z działalności serwisowej.

 

Wnętrze pojazdu Talgo. Fot. TALGO

 

Talgo odnotowało skorygowaną EBITDA w wysokości 64,5 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r., co stanowi wzrost o 68% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Poprawa skorygowanej EBITDA w trzecim kwartale wynikała z jednej strony ze stabilizacji marż operacyjnych, a z drugiej z nadzwyczajnych wyników przedłużenia istniejących umów. W związku z tym Spółka zwiększyła marże do 13% w porównaniu do 10,9% w analogicznym okresie 2022 r. i powyżej prognozy na 2023 r. Mimo to Spółka nadal odnosi się do niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej jako czynników warunkujących wyniki projektów, zwłaszcza w zakresie łańcucha dostaw i kosztów finansowych.

Portfel zamówień na rekordowym poziomie

Talgo doświadczyło silnego pozytywnego trendu po stronie komercyjnej, zwiększając swój portfel zamówień do rekordowego poziomu 4,2 mld euro, napędzanego przez ponad 1,9 mld euro nowych zamówień pozyskanych w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku. W ten sposób Talgo znacznie przekroczyło swoje oczekiwania dotyczące nowych zamówień i skonsolidowało portfel zamówień, który zapewnia wysoki stopień widoczności poziomu działalności przemysłowej na nadchodzące lata.

W tym kontekście warto podkreślić niedawne nagrody za projektowanie i produkcję, które zwiększają profil i obecność Talgo na rynkach międzynarodowych, takie jak wspomniane przedłużenie kontraktów dla europejskich operatorów w Niemczech (DB) i Danii (DSB), a także przedłużenie umowy na utrzymanie floty pociągów dużych prędkości w Hiszpanii pod nazwą S130/730. Ponadto oczekuje się, że umowa z egipskim operatorem ENR na produkcję siedmiu pociągów nocnych o wartości 280 mln euro wejdzie w życie wkrótce, po spełnieniu określonych warunków zawieszających.

Usługi serwisowe, które generują powtarzalne przychody i długoterminowe przepływy pieniężne dla firmy, stanowią 46% obecnego portfela zamówień. Spółka podkreśla potencjał wzrostu w tym obszarze działalności, dzięki nowym flotom, które pojawiają się na rynku.

Aby złagodzić negatywny wpływ czynników egzogenicznych, takich jak inflacja, i chronić marże projektów, Talgo kontynuowało prace nad włączeniem do umów klauzul indeksacyjnych i przeniesieniem kosztów finansowych związanych z finansowaniem projektów, a także nad kwestiami łańcucha dostaw, takimi jak relokacja i rozbudowa bazy dostawców.

Prognozy na 2023 r.

Wzrost aktywności przemysłowej, a także obecna dynamika handlowa i nadzwyczajne przychody z przedłużenia umów skłoniły Talgo do poprawy prognozy na 2023 rok. Ta ulepszona prognoza wpłynie zarówno na przychody, jak i marże operacyjne.

Jeśli chodzi o stopień realizacji, Talgo poprawia również swoje prognozy dotyczące wzrostu tempa realizacji projektów w portfelu, osiągając wskaźnik realizacji na poziomie 45% w obecnym portfelu zamówień, w stosunku do 40% prognozowanych na lata 2023-2024.

Z drugiej strony, spółka potwierdza poprawę swoich oczekiwań handlowych ogłoszonych w wynikach finansowych za pierwsze sześć miesięcy 2023 r., ze wskaźnikiem book-to-bill na poziomie 3,5x, co odzwierciedla pozytywny trend handlowy, który Talgo rejestruje. Ponadto Talgo nadal korzysta z dynamiki handlowej w sektorze i pracuje nad możliwościami o wartości około 10 miliardów euro. Dzięki międzynarodowej obecności handlowej Talgo koncentruje się na kluczowych rynkach EMEA (państwa położone w Europie, krajach Bliskiego Wschodu i Afryce) i segmentach długodystansowych, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi firmy.

Jeśli chodzi o rentowność, wyniki osiągnięte pod koniec trzeciego kwartału skłaniają Talgo do poprawy prognozy skorygowanej EBITDA z 12% do 13%.

Z drugiej strony, obecny harmonogram realizacji projektów przemysłowych zwiększa prognozę operacyjnych potrzeb gotówkowych na koniec roku, chociaż waga przychodów pozostaje stabilna dzięki wyższemu poziomowi aktywności. Przekłada się to na niewielki wzrost dźwigni finansowej do 2023 r., z 2,0x skorygowanej EBITDA do 2,5x. Talgo podkreśla jednak, że portfel klientów i bieżące projekty, które się na niego składają, mają niski profil ryzyka realizacji.

Przewiduje również pewne oszczędności w zakresie wymagań Capex (nakłady inwestycyjne), zmniejszając szacunki na cały 2023 r. z 30 mln EUR do 20 mln EUR.

Zaangażowanie na rzecz akcjonariuszy

W pierwszej połowie roku Talgo uruchomiło Program Wynagrodzeń w wysokości 12 milionów euro, co stanowi 20% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Przy tej okazji uzgodniono również wdrożenie go poprzez elastyczną dywidendę lub "Scrip Dividend" (emisja akcji, zwana również emisją kapitalizacji lub emisją bonusową, to proces tworzenia nowych akcji, które są przekazywane bezpłatnie dotychczasowym akcjonariuszom), oferując w ten sposób akcjonariuszom możliwość wyboru między akcjami lub gotówką, a następnie odkup akcji.

83% akcjonariuszy spółki zdecydowało się otrzymać elastyczną dywidendę w akcjach, a nie w gotówce, wzmacniając swoją pozycję w kapitale zakładowym Talgo i odzwierciedlając zaufanie akcjonariuszy do przyszłości spółki.

Program skupu akcji własnych jest w toku i do tej pory zrealizowano go w 25%. Program ten przewiduje późniejsze umorzenie nabytych akcji, aby wyeliminować wszelki efekt rozwadniający dla akcjonariuszy, którzy zdecydowali się na otrzymanie dywidendy w gotówce, a jednocześnie zwiększy udział kapitałowy akcjonariuszy, którzy zażądali otrzymania akcji, generując w ten sposób realne wynagrodzenie dla wszystkich akcjonariuszy.

O Talgo

Talgo S.A. jest wiodącą firmą w zakresie projektowania, produkcji i utrzymania szybkich lekkich pociągów szynowych, obecną między innymi w Hiszpanii, Niemczech, Kazachstanie, Uzbekistanie, Arabii Saudyjskiej, Egipcie i Stanach Zjednoczonych. Firma jest uznawana na całym świecie za swoją innowacyjność, unikalną i wyróżniającą się technologię oraz niezawodność. Talgo jest głównym dostawcą pociągów dużych i bardzo dużych prędkości dla Renfe oraz dostawcą pociągów w projekcie dużych prędkości dla linii kolejowej "Haramain" między Mekką a Medyną w Arabii Saudyjskiej. Talgo jest również producentem wybranym przez niemieckiego operatora Deutsche Bahn i duńskiego operatora DSB w celu dekarbonizacji mobilności za pomocą pociągów dalekobieżnych Talgo 230.