WABERER'S Group nabywa 51% udziałów w kolejowej Firmie Logistycznej PETROLSPED

WABERER'S Group nabywa 51% udziałów w kolejowej Firmie Logistycznej PETROLSPED

20 listopada 2023 | Źródło: Waberer
PODZIEL SIĘ

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt  podpisał umowę kupna-sprzedaży w celu nabycia 51% udziałów w Petrolsped Ltd., Petrolsped Ltd., Petrolsped Ltd., Petrolsped Ltd., Petrolsped Ltd. i Petrolsped Ltd. Po zawarciu umowy przedwstępnej w dniu 19 lipca 2023 r. Waberer's przeprowadził szczegółowe finansowe, prawne i techniczne badanie due diligence oraz uzgodnił z właścicielami Petrolsped szczegóły umowy SPA, a także umowy wspólników, która reguluje przyszłe wspólne zarządzanie spółką.

 

 

WABERER'S Group nabywa 51% udziałów w kolejowej Firmie Logistycznej  PETROLSPED
Fot. Waberer

 

Grupa Petrolsped jest jednym z głównych dostawców usług logistycznych na Węgrzech, świadczącym usługi logistyki kolejowej głównie na Węgrzech i w Rumunii, bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich spółek zależnych (Pultrans i PSP Cargo Romania). W ciągu ostatnich 15-20 lat grupa Petrolsped zbudowała zróżnicowane portfolio usług, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem swoich spółek zależnych, co zapewnia dużą elastyczność w obsłudze zarówno masowych, jak i specjalistycznych potrzeb w zakresie transportu kolejowego. Większość z tych usług jest dostępna na Węgrzech oraz na poziomie regionalnym lub europejskim. Podobnie jak transport drogowy Waberer's, grupa Petrolsped również łączy elastyczne usługi spedycyjne poprzez współpracę z podwykonawcami i usługi transportu kolejowego z własnym portfelem lokomotyw i wagonów. Główne grupy towarów dostarczanych przez grupę Petrolsped obejmują produkty rolne, surowce dla przemysłu budowlanego lub elektrowni, produkty naftowe, pojazdy itp. Ponadto Petrolsped jest obecnie w końcowej fazie budowy nowoczesnego terminalu intermodalnego w południowej części Węgier, który może stanowić optymalną podstawę do wspierania transportu intermodalnego między Bałkanami a Europą Zachodnią. Grupa Petrolsped osiągnęła w 2022 r. skonsolidowane obroty w wysokości 53 mln EUR i EBIT w wysokości 3,8 mln EUR.

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od zwyczajowego zezwolenia antymonopolowego i warunków określonych w umowie kupna-sprzedaży i spodziewane jest na początku 2024 roku.

Zsolt Barna, prezes i dyrektor generalny Waberer's International Plc. powiedział, że wraz z przejęciem Petrolsped, Waberer's robi znaczący krok w kierunku budowy portfolio usług multimodalnych, będzie dalej poszerzać swoje portfolio usług, rozwijać swoje możliwości w zakresie logistyki kolejowej i wchodzić w specjalistyczny segment logistyczny, który obecnie korzysta głównie z usług kolejowych (np. produkty rolne, produkty budowlane). Posunięcie to zbliży również Waberer's do strategicznych kierunków UE mających na celu zwiększenie udziału transportu kolejowego na długich dystansach. Zsolt Barna podkreślił, że integrując doświadczenie, portfolio klientów i aktywa Petrolsped, Waberer's będzie miał wszystkie niezbędne możliwości, aby stać się konkurencyjnym i znaczącym graczem na krajowym i regionalnym rynku logistyki kolejowej. Prezes Waberer's powiedział, że widzi znaczny potencjał wzrostu w tym segmencie rynku, zarówno ze względu na nowe inwestycje przemysłowe i motoryzacyjne na Węgrzech, jak i dlatego, że ich obecni klienci coraz częściej zwracają się ku niskoemisyjnym usługom logistycznym.

Zsolt Kelényi i Béla Nagy, właściciele-założyciele Grupy Petrolsped, powiedzieli, że przejęcie 51 procent udziałów firmy przez Waberer's umożliwi Petrolsped wejście w nową fazę rozwoju. Dodali, że umiejętności, które zgromadzili w transporcie kolejowym w ciągu ostatnich dziesięcioleci, ich szerokie portfolio usług kolejowych i doświadczenie ich pracowników, w połączeniu z ogólnoeuropejską siecią logistyczną Grupy Waberer's i cennymi relacjami z klientami, sprawiają, że firma jest uniwersalnym dostawcą usług logistycznych, który może konkurencyjnie zaspokoić najszersze multimodalne potrzeby logistyczne swoich partnerów.