Współpraca Wyższej Szkoły Logistyki i Clip Group przy kształceniu kadr dla transportu multimodalnego

Współpraca Wyższej Szkoły Logistyki i Clip Group przy kształceniu kadr dla transportu multimodalnego

18 grudnia 2023 | Źródło: CLIP Group S.A.
PODZIEL SIĘ

Transport multimodalny zyska nowe, praktycznie wykształcone kadry dzięki współpracy Wyższej Szkoły Logistyki z Clip Group. W projekcie partnerskim zostaną uruchomione studia dualne inżynierskie z nowatorskim programem kształcenia przystosowanym do potrzeb i wyzwań branży transportowej, uwzględniającym kompetencje cyfrowe oraz odpowiadającym na potrzeby zielonej transformacji.

Współpraca Wyższej Szkoły Logistyki i Clip Group przy kształceniu kadr dla transportu multimodalnego
Fot. CLIP Group S.A.

 

Transport odgrywa kluczową rolę w życiu każdego społeczeństwa oraz stanowi nieodzowny element przepływu towarów i usług. Jednakże, wszechobecność transportu ma także negatywny wpływ dla środowiska. Ideą napędową zmian ma być bardziej ekologiczny transport, który powinien opierać się na wydajnym i wzajemnie połączonym systemie transportu multimodalnego, łączącego rożne gałęzie transportu, w tym drogowy, kolejowy czy morski.

Branża transportowa zmaga się równocześnie z brakami kadrowymi wynikającymi z luki pokoleniowej oraz zaprzestania kształcenia na kierunkach związanym m.in. z transportem kolejowym.

Zaprojektowane studia dadzą możliwość zdobycia najnowszej wiedzy oraz pozyskania praktycznych umiejętności przyszłym studentom zainteresowanych transportem. Umożliwią również kontynuację kształcenia absolwentom szkół ponadpodstawowych, którzy od niedawna mogą się kształcić się w zawodzie technik portów i terminali.

Wyższa Szkoła Logistyki jako pionier kształcenia dualnego od lat prowadzi w tej formie studia w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw – zaznacza prof. Maciej Stajniak, Prorektor Wyższej Szkoły Logistyki. Będąc w gronie najlepszych uczelni w Polsce, WSL otrzymał dotację i został wybrany jako podmiot, który będzie dostosowywał kształcenie do bieżących potrzeb branży – dodaje prof. Stajniak. Nowy projekt obejmuje przygotowanie i realizację programu kształcenia na specjalności studia dualne inżynierskie "Transport Multimodalny". Studenci będą naprzemiennie brać udział w zajęciach dydaktycznych i podczas kolejnych dziewięciu tygodni odbywać staże, podczas których wykorzystają unikalną szansę na pozyskanie praktycznych umiejętności u lidera branży.

 

Źródło: CLIP Group

 

Clip Group jako partner branżowy zapewni studentom możliwość odbywania staży w profesjonalnym środowisku z dostępem do kompleksowej i innowacyjnej infrastruktury, jakim jest terminal intermodalny Clip Group – podkreśla Agnieszka Hipś, Prezes Clip Group.

Ważnym elementem współpracy między uczelnią i Clip Group jest wspólne przygotowanie nowego programu kształcenia uwzględniającego zarówno wiedzę kierunkową, jak i umiejętności analityczne, kompetencje cyfrowe oraz zdolności komunikacyjne przyszłych pracowników branży.

Projekt odpowiada również na potrzeby studentów związane z godzeniem życia zawodowego z prywatnym, dzięki elementom zdalnego nauczania oraz zapewnieniu elastycznych form i godzin pracy.

W projekcie przewidziane są także szkolenia dla nauczycieli akademickich, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i zapewniać wysoką jakość kształcenia kolejnych roczników.

Studia rozpoczną się w październiku przyszłego roku, a Wyższa Szkoła Logistyki będzie informować na swoich stronach o zasadach rekrutacji, która rozpocznie się w lipcu 2024 r.

Wsparcie projektu zagwarantowali Urząd Transportu Kolejowego oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego oraz Budżetu Państwa.

 

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI jest pierwszą w Polsce uczelnią logistyczną o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym. Kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Logistyka i Zarządzanie. 20 tys. absolwentów uczelni, którzy są cenionymi specjalistami w zakresie logistyki, transportu i spedycji, zakupów, controllingu i zarządzania łańcuchem dostaw, zasiliło polską gospodarkę.

Wyższą Szkołę Logistyki (WSL) charakteryzuje praktyczne kształcenie i bliskie relacje z biznesem. Ponad 50 czołowych firm z sektora transportu, spedycji i logistyki bierze czynny udział w opracowywaniu programów kształcenia, patronuje wielu specjalnościom, angażuje się w proces dydaktyczny oraz korzysta z potencjału badawczego uczelni.

WSL otrzymała jako jedyna uczelnia w Polsce wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Logistyka. Od 2021 roku uczelnia pełni rolę Narodowego Centrum Certyfikacji Logistyków w Polsce.

 

CLIP Group S.A. to największa polska prywatna grupa spółek prowadzącą działalność logistyczną w zakresie magazynowania, transportu i usług towarzyszących. Oferując komplementarne usługi logistyczne, wspiera rozwój klientów i zapewnia rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego.
Stosuje najnowocześniejsze technologie, realizuje usługi spełniające najwyższe wymagania. Spółki Grupy prowadzą działalność gospodarczą już od 30 lat na rynku polskim i międzynarodowym.

CLIP Group łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o środowisko naturalne. Zarząd Grupy stoi na stanowisku, że ekologiczny, zeroemisyjny, napędzany odnawialnymi źródłami energii transport przekłada się na lepszą przyszłość dla bieżących i kolejnych pokoleń.