Tunel bazowy Świętego Gottharda po rozbudowie: boom w transporcie kolejowym i przyspieszenie rozwoju

Tunel bazowy Świętego Gottharda po rozbudowie: boom w transporcie kolejowym i przyspieszenie rozwoju

21 stycznia 2024 | Źródło: SBB / Eisenbahn blog / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Najnowszy raport projektu "Monitoring Gotthard Axis" (MGA) Federalnego Biura Rozwoju Przestrzennego (ARE) pokazuje, w jaki sposób nowa infrastruktura kolejowa na osi Gotthard znacząco wpłynęła na transport i rozwój przestrzenny w latach następujących po otwarciu tunelu Gotthard Base Tunnel (GBT) w 2016 roku.

 

Tunel bazowy Świętego Gottharda po rozbudowie: boom w transporcie kolejowym i przyspieszenie rozwoju
Fot. SBB CFF FFS

 

Wysokie wykorzystanie przepustowości i rosnący popyt na stacjach

Otwarcie tunelu w 2016 r. i tunelu Ceneri Base Tunnel pięć lat później zasadniczo zmieniło krajobraz transportowy wzdłuż osi Gottharda. Stacje kolejowe wzdłuż osi odnotowały zwiększone wykorzystanie przepustowości, a popyt na podróże koleją znacznie wzrósł.

Wzrost liczby podróżujących koleją przed pandemią

W okresie przed pandemią (2016-2019) koleje odnotowały imponujący wzrost liczby podróżnych o 28%. Z kolei liczba podróżujących drogami (tunelami i przełęczami) spadła o 2%.

Boom w ruchu turystycznym na Gotthard po pandemii

Po pandemii w 2022 r. ruch kolejowy na Gotthard odnotował znaczny wzrost o 48%, co odpowiada 4000 dodatkowych podróżnych dziennie. Na drogach liczba podróżnych wzrosła o 8 procent, przy czym wzrost ten wynikał głównie z ruchu turystycznego.

Przejście z drogowego na kolejowy transport towarowy

Wyraźne przejście z drogowego na kolejowy transport towarowy można zaobserwować w transporcie towarowym. Odnotowano znaczny wzrost zarówno w ruchu tranzytowym, jak i regionalnym kolejowym transporcie towarowym między Ticino a niemieckojęzyczną Szwajcarią. Wolumen kontenerów obsługiwanych w terminalach Ticino wzrósł o imponujące 38 procent od 2016 roku.

Przyspieszenie rozwoju gospodarczego i przestrzennego

Nowa infrastruktura kolejowa nie tylko wpłynęła na ruch drogowy, ale także przyspieszyła rozwój gospodarczy i przestrzenny wzdłuż osi Gottharda. W szczególności ośrodki miejskie w kantonie Ticino zostały wzmocnione, a aglomeracja Bellinzona skorzystała szczególnie z lepszej dostępności zapewnianej przez tunel bazowy Ceneri. W kantonie Uri nowa kantonalna stacja kolejowa Altdorf zorganizowała wzrost osadnictwa na równinie Reuss i zwiększyła przepływy osób dojeżdżających do pracy na północ do centrów niemieckojęzycznej Szwajcarii.

Wnioski i perspektywy: Monitorowanie osi Gotthard

Od 2015 r. różne urzędy federalne i kantony analizują skutki rozbudowy kolei wzdłuż osi Gotthard w ramach projektu "Monitorowanie osi Gotthard". Na wyniki fazy A i B (2016-2022) miała wpływ pandemia COVID-19. Oczekuje się, że zamknięcie tunelu Gotthard Base Tunnel w sierpniu 2023 r. zostanie przeanalizowane w planowanej fazie C monitorowania od 2025 r.