Regulacje Od 2024 r. egzaminy na pierwsze świadectwo maszynisty wyłącznie u Prezesa UTK

Od 2024 r. egzaminy na pierwsze świadectwo maszynisty wyłącznie u Prezesa UTK

30 stycznia 2024 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Od 1 stycznia 2024 r. egzamin na licencję maszynisty oraz egzamin na pierwsze świadectwo maszynisty jest przeprowadzany wyłącznie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM). Do 31 grudnia 2023 r. kandydaci na maszynistów mogli podejść do egzaminu na pierwsze świadectwo maszynisty w ośrodkach szkolenia, w których odbywali kursy. Od początku tego roku może być on przeprowadzony wyłącznie w CEMM.

 

Od 2024 r. egzaminy na pierwsze świadectwo maszynisty wyłącznie u Prezesa UTK
Fot. Kurier Kolejowy

 

Przeprowadzanie wszystkich egzaminów na licencję i pierwsze świadectwo w CEMM oparte jest o przepisy  rozporządzenia w sprawie egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty. Dotyczy zarówno wszystkich egzaminów rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2024 r., jak i ewentualnych egzaminów poprawkowych przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadectwa maszynisty.

Od początku tego roku każdy egzamin na pierwsze świadectwo maszynisty zakończony w ośrodku szkolenia po 31 grudnia 2023 r. będzie nieważny. W świetle przepisów będzie egzaminem prowadzonym przez podmiot nieuprawniony, a jego wynik nie może być podstawą do uzyskania świadectwa maszynisty. 

Nowelizacja przepisów przekazująca kompetencję prowadzenia egzaminów na licencję i pierwsze świadectwo maszynisty Prezesowi UTK weszła w życie już 1 stycznia 2023 r. Zapisy art. 6 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym przedłużyły o 12 miesięcy możliwość kontynuacji procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów na dotychczasowych zasadach – w ośrodkach szkolenia. Ten wyjątek dotyczył jednak tylko tych osób, które rozpoczęły swoje kursy jeszcze w 2022 r.

PODSTAWA PRAWNA:

ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, z późn. zm.): art. 13 ust. 1a pkt 1b lit. b

ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1556, z późn. zm.): art. 6 ust. 1

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r.  w sprawie egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2557)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. z 2014 r., poz. 212 z późn. zm.)