Zastępcza komunikacja autobusowa na linii nr 33 Kutno – Sierpc i 27 Nasielsk – Sierpc

Zastępcza komunikacja autobusowa na linii nr 33 Kutno – Sierpc i 27 Nasielsk – Sierpc

21 lutego 2024 | Źródło: Koleje Mazowieckie
PODZIEL SIĘ

Koleje Mazowieckie działając na rzecz poprawy jakości świadczonych usług przewozowych na liniach kolejowych nr 33 Kutno – Sierp oraz nr 27 Sierpc - Nasielsk, od 22 lutego do 17 marca br., za niektóre połączenia kolejowe wprowadzają zastępczą komunikację autobusową (ZKA).

 

Fot. Koleje Mazowieckie

 

W związku z utrudnieniami związanymi z ograniczoną dostępnością spalinowych pojazdów szynowych (szynobusów) umożlwiających obsłużenie zaplanowanych połączeń kolejowych na trasie Kutno – Sierpc i Nasielsk – Sierpc, Spółka KM wprowadza zastępczą komunikację autobusową (ZKA). W okresie od 22 lutego do 17 marca 2024 r. niektóre przejazdy będą realizowane zgodnie z opracowanymi rozkładami jazdy dla zastępczych linii autobusowych nr Z31 oraz Z91.

We wspomnianym okresie na liniach kolejowych nr 33 Kutno – Sierpc oraz nr 27 Nasielsk – Sierpc wprowadzone zostaną następujące zmiany:

• na linii kolejowej nr 33, na odcinku Kutno – Płock przewozy realizowane będą

z wykorzystaniem dwóch pojazdów serii EN57AKM – w zestawieniu 1 elektryczny zespół trakcyjny (EZT) na pociąg;

• na odcinku Płock – Sierpc linii kolejowej nr 33 z uwagi na ograniczoną dostępność szynobusów, przewozy realizowane będą z wykorzystaniem zastępczej komunikacji autobusowej – ZKA linii Z31;

• na odcinku Tłuszcz – Sierpc zaplanowana została obsługa pociągów z wykorzystaniem dwóch spalinowych pojazdów szynowych serii SA135. Niemal wszystkie kursy pociągów będą więc obsługiwane przez szynobusy. Wyjątkiem będzie pociąg nr 15142/3 relacji Tłuszcz – Sierpc, który na odcinku Tłuszcz – Nasielsk będzie obsługiwany pojazdem EN57AL, natomiast na odcinku Nasielsk – Sierpc przejazd zrealizowany zostanie

z wykorzystaniem zastępczej komunikacji autobusowej –ZKA linii Z91.

Uruchamiana w sposób zorganizowany ZKA, będzie realizowana za pociągi:

• nr 15142/3 – zastępowany na odcinku Nasielsk – Sierpc;

• nr 51360, 15361, 51362 oraz 15363 – zastępowane w całej relacji Płock – Sierpc/Sierpc – Płock;

• nr 51340, 51342, 51344, 51346, 51348, 51350, 51352, 51345 oraz 51356 – zastępowane na odcinku Sierpc – Płock;

• nr 15341, 15343, 15345, 15347, 15349, 15351, 15353, 15355 oraz 15357 – zastępowane na odcinku Płock – Sierpc.

Za pociągi odwołane na odcinku Płock – Sierpc o numerach: 15361, 15341, 15343 oraz 15349 przejazd realizowany będzie z wykorzystaniem dwóch pojazdów obsługujących ZKA, linii Z31 oraz Z31 „bis”.

Dodatkowe kursy ZKA linii Z31 „bis” zaplanowane zostały także do realizacji połączeń za pociągi nr: 51340, 51342, 51344, 51346, 51348, 51350, 51352, 51345 oraz 51356, uruchamiane

w relacjach Sierpc – Płock oraz Sierpc – Kutno, zastępowane na odcinku Sierpc – Płock pojazdami ZKA. Wynika to z potrzeby zachowania skomunikowań ZKA z pociągami uruchamianymi na odcinkach Płock – Kutno oraz Sierpc – Nasielsk.

Rozkłady jazdy ZKA zostały zamieszczone w gablotach informacyjnych stacji

i przystanków kolejowych oraz na tabliczkach przystankowych przystanków autobusowych,

z których będą realizowane odjazdy autobusów ZKA linii Z31 oraz Z91.

Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie: www.mazowieckie.com.pl w zakładce „Tabele rozkładów jazdy”: https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/docs/ZKA%20Sierpc-P%C5%82ock%2022%20II-9%20III%20%2820%20II%29.pdf

oraz https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/docs/ZKA%20Nasielsk-Sierpc%2022%20II-9%20III_0.pdf