Wyniki przewozowe kolei w styczniu 2024 roku

Wyniki przewozowe kolei w styczniu 2024 roku

29 lutego 2024 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Rynek przewozów pasażerskich nadal rośnie, jednak przewozy towarowe odnotowały spadek– podobnie jak w poprzednich miesiącach. W styczniu 2024 r. pociągami podróżowało prawie 31,4 mln osób. To wzrost o 6,1% w porównaniu z poprzednim rokiem i najlepszy miesięczny wynik uzyskany w przewozach pasażerskich od stycznia 2012 r. Masa obsłużonych koleją ładunków wyniosła prawie 17,7 mln ton, czyli o 13,4% mniej niż w styczniu 2023 r.

 

Fot. Kurier Kolejowy

 

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W pierwszym miesiącu 2024 r. z usług kolei skorzystało prawie 31,4 mln osób, co w zestawieniu rok do roku oznacza wzrost o 1,8 mln (+6,1%) pasażerów. Praca przewozowa wykonana przez pociągi pasażerskie osiągnęła prawie 2 mld pasażerokilometrów i była o ponad 0,1 mld pasażerokilometrów wyższa (+5,8%) niż rok wcześniej. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która osiągnęła wartość prawie 17,2 mln pociągokilometrów, był to wzrost o 6,1%. Średnia odległość przejazdu pasażera w styczniu 2024 r. wyniosła 63 km. Podobnie jak przed rokiem.

Styczniowa liczba pasażerów, a także wartość pracy przewozowej i eksploatacyjnej, to najwyższe wyniki odnotowane w tym miesiącu od 2012 r.

Styczeń 2024 r. pod względem liczby pasażerów kolei był nieznacznie lepszy również w porównaniu z grudniem 2023 r. Z usług kolei skorzystało ponad  5,8 tys. osób więcej (+0,02%). W przypadku pracy przewozowej był to spadek wobec grudnia 2023 r. – o ponad 0,1 mld pasażerokilometrów (-6,9%). Wartość wykonanej pracy eksploatacyjnej wzrosła o 0,7 mln pociągokilometrów (+4,3%) w zestawieniu miesiąc do miesiąca. W styczniu 2024 r. przeciętny pasażer kolei podróżował na odległość prawie 5 km mniejszą niż w grudniu 2023 r.

Pierwszy miesiąc 2024 r. przyniósł wzrost liczby pasażerów u większości przewoźników, którzy realizują regularne przewozy pasażerskie. Najwyższa dynamika wzrostu rok do roku była w przypadku Kolei Małopolskich (+52,8%). U większości przewoźników był to najlepszy styczeń od 2012 r. W porównaniu ze styczniem 2023 r. słabszy wynik (o 37,8%) uzyskała Warszawska Kolej Dojazdowa. Z powodu prac budowlanych na stacji Warszawa Zachodnia pociągi przewoźnika kursują w skróconej relacji. Wielu pasażerów korzysta więc z innych środków transportu.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich zostały opublikowane na stronie dane.utk.gov.pl.

PRZEWOZY TOWAROWE

Początek roku w kolejowych przewozach towarów charakteryzował się słabszymi wynikami w zestawieniu rok do roku. Ma to związek z pogarszającą się koniunkturą w tym sektorze. W styczniu 2024 r. kolej przewiozła prawie 17,7 mln ton ładunków, co w porównaniu do stycznia ubiegłego roku oznacza spadek o ponad 2,7 mln ton (-13,4 %). Praca przewozowa wykonana przez pociągi towarowe osiągnęła wartość prawie 4,5 mld tonokilometrów i była niższa o ponad 0,9 mld tonokilometrów (-17,6%) niż rok wcześniej. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która wyniosła prawie 6,4 mln pociągokilometrów, spadek wyniósł prawie 13%. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w styczniu 2024 r. to ok. 252 km, czyli prawie 13 km mniej niż w pierwszym miesiącu 2023 r.

Styczeń 2024 r. pod względem przewiezionej masy towarów i pracy eksploatacyjnej był nieznacznie lepszy w zestawieniu miesiąc do miesiąca. Ogółem kolej obsłużyła o prawie 8,1 tys. ton ładunków więcej (+0,05%) niż w grudniu 2023 r. W odniesieniu do pracy eksploatacyjnej był to wzrost o prawie 0,1 mln pociągokilometrów (+1%).

Pociągi towarowe wykonały pracę przewozową, której wartość była niższa o ponad 0,1 mld pociągokilometrów (-2,9%) wobec grudnia 2023 r. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku była zaś o prawie 8 km krótsza niż w grudniu.