Operator transportu towarowego Lineas zaprezentował lokomotywę napędzaną biopaliwem

Operator transportu towarowego Lineas zaprezentował lokomotywę napędzaną biopaliwem

09 kwietnia 2024 | Źródło: Lineas / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Lineas, największy prywatny przewoźnik kolejowy w Europie, z dumą prezentuje nową lokomotywę FAME. Dzięki tej lokomotywie firma podkreśla swoje zaangażowanie w poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań w celu zmniejszenia emisji CO2 w sektorze transportu.

 

Operator transportu towarowego Lineas zaprezentował lokomotywę napędzaną biopaliwem
Fot. Lineas

 

FAME, skrót od Fatty Acid Methyl Ester, to biopaliwo produkowane między innymi z surowców niespożywczych, takich jak zużyty olej spożywczy. Chociaż jest już stosowany w silnikach okrętowych i prostych systemach spalania, FAME na bazie odpadów nie był jeszcze stosowany w lokomotywach. Lineas był pierwszym operatorem kolejowych przewozów towarowych, który je przetestował.

Lineas znajduje się obecnie w końcowej fazie testów, która ma potrwać do czerwca tego roku. Testy te, prowadzone we współpracy z Cargill, mają kluczowe znaczenie dla walidacji wydajności i niezawodności lokomotyw zasilanych FAME przed ich wprowadzeniem do eksploatacji.

Dzięki zaprezentowanej dziś lokomotywie FAME, Lineas chce podkreślić znaczenie biopaliw takich jak FAME: jest to łatwo dostępna alternatywa dla oleju napędowego, która może być stosowana na niezelektryfikowanych liniach kolejowych, takich jak te we flamandzkich portach.

Stosowanie FAME zapewnia znaczną redukcję emisji, pod warunkiem, że spełnia on surowe kryteria (np. jest pozyskiwany ze strumieni odpadów i certyfikowany zgodnie z normami REDII): wynosi ona do 84% w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym. Dzięki wykorzystaniu FAME i innych biopaliw, Lineas dąży do zmniejszenia emisji w zakresie 1 o 42% do 2030 r., co jest celem zgodnym z zatwierdzonymi celami naukowymi.

"Testy przeprowadzane obecnie z FAME podkreślają nasze wysiłki na rzecz wdrażania zrównoważonych rozwiązań transportowych" - mówi Bernard Gustin, prezes wykonawczy Lineas. "Dążymy do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko, zapewniając jednocześnie wydajność i niezawodność naszych usług".

Krzysztof Szmidt, EMEA Regional Transportation and Global Water Mode Lead w Cargill dodaje: "Cieszymy się, że możemy ogłosić, że próba zakończyła się jak dotąd sukcesem, otwierając drzwi do większych wysiłków na rzecz dekarbonizacji w całej Belgii i poza nią. Cargill współpracuje z partnerami takimi jak Lineas, aby przyspieszyć przejście na czystszą, odnawialną energię, patrząc w przyszłość, w której możemy się rozwijać i przewozić towary w bardziej zrównoważony sposób".

Chociaż stosowanie biopaliw takich jak FAME jest dużym krokiem naprzód, Lineas pragnie również podkreślić, że istnieje pilna potrzeba dalszego rozwoju infrastruktury, aby umożliwić powszechne stosowanie tych paliw. Obecnie nie istnieje infrastruktura do tankowania biopaliw, co utrudnia ich natychmiastowe wprowadzenie na rynek. Lineas wzywa do współpracy wszystkich zainteresowanych stron w celu rozwoju tej ważnej infrastruktury i przyspieszenia przejścia na zrównoważone paliwa transportowe.

Nawet jeśli transport kolejowy jest już najbardziej ekologicznym rozwiązaniem transportowym, Lineas zamierza kontynuować swoje wysiłki, aby uczynić transport jeszcze bardziej zrównoważonym. W ten sposób firma chce również pomóc swoim klientom w znacznym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń w transporcie, zapewniając im jednocześnie najwyższą jakość usług.

North Sea Port, jeden z głównych węzłów logistycznych w obszarze działania Lineas, również wyraża zadowolenie z wdrożenia FAME w kolejowym transporcie towarowym w swoim regionie. Daan Schalck, CEO North Sea Port, stwierdza: "North Sea Port chce zwiększyć udział transportu kolejowego w przewozach towarowych z 10 do 15%. Redukcja emisji umożliwiona przez FAME wniesie cenny wkład w uczynienie transportu w obszarze portu bardziej zrównoważonym. Dostawcy paliw alternatywnych i operatorzy kolejowi staną się ważnymi partnerami portu w tym zakresie".

 

Lineas pomaga firmom uczynić ich łańcuchy dostaw neutralnymi dla klimatu, przenosząc ładunki z transportu drogowego na kolejowy, redukując emisję CO2 o 90%. W tym celu firma zbudowała największą prywatną sieć kolejową w Europie, oferując klientom szybkie, codzienne i niezawodne połączenia na całym kontynencie. Lineas zatrudnia prawie 2000 pracowników i ma siedzibę główną w Belgii oraz biura we Francji, Niemczech, Holandii, Włoszech i Hiszpanii.
Lineas jest największą prywatną kolejową firmą przewozową, której udziałowcami są niezależna grupa private equity Argos Wityu, FPIM i zarząd Lineas.