PGE Energetyka Kolejowa z nowymi uprawnieniami od Urzędu Transportu Kolejowego

PGE Energetyka Kolejowa z nowymi uprawnieniami od Urzędu Transportu Kolejowego

14 maja 2024 | Źródło: PGE Energetyka Kolejowa
PODZIEL SIĘ

PGE Energetyka Kolejowa, spółka z Grupy PGE, uzyskała certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdów kolejowych. Dokument ten, nadany przez Urząd Transportu Kolejowego, uprawnia spółkę do kompleksowego zarządzania procesem obsługi floty pojazdów kolejowych należących do PGE Energetyka Kolejowa. Certyfikat został nadany spółce na maksymalny okres pięciu lat.

 

PGE Energetyka Kolejowa z nowymi uprawnieniami od Urzędu Transportu Kolejowego
Fot. PGE Energetyka Kolejowa

 

System zarządzania utrzymaniem to zbiór procedur i instrukcji, których celem jest zapewnienie utrzymania pojazdów kolejowych gwarantujący bezpieczną ich eksploatację. Zadaniem systemu jest zapewnienie, aby pojazdy były użytkowane zgodnie z dokumentacją jego utrzymania oraz wytycznymi i postanowieniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności.

PGE Energetyka Kolejowa dysponuje flotą nowoczesnych pociągów sieciowych, wagonów oraz innych pojazdów wykorzystywanych do budowy, modernizacji i utrzymania kolejowej sieci trakcyjnej, które pracują w trybie 24/7/365. Jednym z ważniejszych kontraktów w tym obszarze jest umowa na utrzymanie 25 tys. torokilometrów sieci trakcyjnych dla PKP Polskich Linii Kolejowych. Certyfikat zgodności oraz przyznany w kwietniu br. jednolity certyfikat bezpieczeństwa zapewniają spółce możliwość realizacji usług utrzymania trakcji kolejowej na najbliższe pięć lat.